กาแฟในหน้าสัตว์เลี้ยงแสนรักของลูกค้า

Cafe My Cofi เป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ในเกาสฺยง ประเทศไต้หวัน Barista ของร้านกาแฟแห่งนี้สามารถสร้างสรรค์หาแฟหน้าสัตว์เลี้ยงแสนรักของลูกค้า ให้กับลูกค้าได้ http://winne.ws/n19529

133 ผู้เข้าชม
share

Barista ของร้านกาแฟแห่งนี้

          Cafe My Cofi เป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ในเกาสฺยง ประเทศไต้หวัน Barista ของร้านกาแฟแห่งนี้สามารถสร้างสรรกาแฟหน้าสัตว์เลี้ยงแสนรักของลูกค้า ให้กับลูกค้าได้ โดยใช้ฟองนมและแต่งเติมด้วยกาแฟ

ที่มา                    :          http://www.nextsteptv.com  / realmetro  

                                         /  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                                

Posted on      :           กันยายน 18, 2560

Barista ของร้านกาแฟแห่งนี้สามารถสร้างสรรกาแฟหน้าสัตว์เลี้ยงแสนรักของลูกค้า

Barista ของร้านกาแฟแห่งนี้สามารถสร้างสรรกาแฟหน้าสัตว์เลี้ยงแสนรักของลูกค้า

โดยใช้ฟองนมและแต่งเติมด้วยกาแฟ

โดยใช้ฟองนมและแต่งเติมด้วยกาแฟ

Cafe My Cofi กาแฟหน้าสัตว์เลี้ยงแสนรักของลูกค้า

  Cafe My Cofi กาแฟหน้าสัตว์เลี้ยงแสนรักของลูกค้า

แชร์