น้ำแข็งแห้งอันตรายที่ควรระวัง

น้ำแข็งแห้งมีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น ใช้ในการตกแต่งอาหารประเภทไอศกรีม เพื่อถนอมอาหารในขั้นตอนการผลิตหรือการขนส่งหรือจัดเก็บอาหารสำหรับเสิร์ฟบนเครื่องบิน แต่ถ้าหากใช้อย่างผิดวิธี ผู้ใช้อาจได้รับอันตรายจนอาจถึงขั้นเสียชีวิต http://winne.ws/n19534

246 ผู้เข้าชม
share

น้ำแข็งแห้งอันตรายที่ควรระวัง

น้ำแข็งแห้งอันตรายที่ควรระวัง

น้ำแข็งแห้งมีประโยชน์ และอันตรายจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตหากใช้อย่างผิดวิธี 

        น้ำแข็งแห้งมีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น ใช้ในการตกแต่งอาหารประเภทไอศกรีม นม เบเกอรี่ ไส้กรอกและเนื้อสัตว์ เพื่อถนอมอาหารในขั้นตอนการผลิตหรือการขนส่งหรือจัดเก็บอาหารสำหรับเสิร์ฟบนเครื่องบิน และใช้ในการทำหมอกควันตามการแสดงบนเวทีต่างๆ

        แต่ถ้าหากใช้อย่างผิดวิธี ผู้ใช้อาจได้รับอันตรายจนอาจถึงขั้นเสียชีวิต ยกตัวอย่างเช่น ชายคนหนึ่งซื้อไอศกรีมแล้วใส่น้ำแข็งแห้งเพื่อมารับประทานต่อที่บ้าน โดยขับรถไปประมาณ 1 ชั่วโมง เขาเริ่มมีอาการหายใจไม่ออก เริ่มหอบ เขาจึงเปิดกระจกรถทำให้อากาศถ่ายเท และเริ่มหาสาเหตุว่ามาจากอะไร แต่เขาคิดว่ามีเพียงสิ่งเดียวก็คือ เจ้าก้อนน้ำแข็งแห้ง เพราะมันจะระเหิดออกมาเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียวๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

                                                                                                                                                                          ข้อควรระวังจากการใช้น้ำแข็งแห้ง

        -   หากจับต้องน้ำแข้งแห้งด้วยมือเปล่าหรือสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงก็จะทำให้ผิวหนังไหม้ได้จากความเย็นจัดได้น้ำแข็งถือว่าเป็นวัตถุอันตรายชนิดหนึ่ง

        -   การบรรจุน้ำแข็งแห้งในภาชนะปิดสนิทไม่มีช่องระบายอาจทำให้เกิดการสะสมของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ระเหิดออกมา เมือถึงระดับหนึ่งจะเกิดแรงดันและระเบิดในที่สุด

        -   การเก็บน้ำแข็งแห้งปริมาณมากๆในห้องแคบๆ หรือห้องเพดานต่ำที่การระบายอากาศไม่ดีพอ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ระเหิดออกมาแทนที่ออกซิเจนที่ทำให้ขาดอากาศหายใจได้

                                                                                                                                                                        การปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากอันตรายของน้ำแข็งแห้ง

        -   กรณีถูกน้ำแข็งแห้งกัดให้ล้างมือทันทีด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมาก และไปพบแพทย์

        -   การรักษาภาวะได้รับคาร์บอนไดออกไซด์เกิน  ต้องนำผู้ป่วยออกจากสภาวะขาดอากาศ หรือบริเวณที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สะสมอยู่มากออกมาให้เร็วที่สุดก่อน ตรวจดูทางเดินหายใจ ถ้าหมดสติและไม่หายใจแล้ว ต้องรีบทำการช่วยหายใจ หน่วยกู้ชีพอาจพิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อรักษาชีวิต และรีบให้ออกซิเจนเสริมด้วยความรวดเร็ว จากนั้นรีบนำส่งพบแพทย์

ที่มา                   :           http://www.nextsteptv.com  / realmetro  

                                         /  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                                

Posted on      :           กันยายน 11, 2560

แชร์