กองทัพมนุษย์ขยะ

งานประติมากรรมชื่อ “มนุษย์ขยะ (Trash people)” ผลงานของเอชเอ ชูลท์ ศิลปินชาวเยอรมัน จัดแสดงอยู่ที่สวนสาธารณะอาเรียลชารอน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอล เพื่อวิพากษ์กระแสผู้บริโภคและปลุกจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อม http://winne.ws/n19535

165 ผู้เข้าชม
share

สร้างขึ้นจากขยะรีไซเคิล จำนวนทั้งหมด 500 ตัว

                    งานประติมากรรมรูปร่างคล้ายมนุษย์ถูกสร้างขึ้นจากขยะที่มีชื่อว่า “มนุษย์ขยะ (Trash people)” ผลงานของเอชเอ ชูลท์ ศิลปินชาวเยอรมัน จัดแสดงอยู่ที่สวนสาธารณะ อาเรียลชารอน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอล มีจำนวนทั้งหมด 500 ตัว สร้างขึ้นจากขยะรีไซเคิล เช่น เหล็ก แก้วส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ กระป๋อง และสินค้าอุตสาหกรรม ถูกสร้างขึ้นเพื่อวิพากษ์กระแสผู้บริโภคและปลุกจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อม

ที่มา                   :           http://www.nextsteptv.com  / realmetro  

                                         /  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                                

Posted on      :           กันยายน 08, 2560

Photo               :           source science illustrated,creativemove

งานประติมากรรมรูปร่างคล้ายมนุษย์ถูกสร้างขึ้นจากขยะที่มีชื่อว่า “มนุษย์ขยะ (Trash people)”

งานประติมากรรมรูปร่างคล้ายมนุษย์ถูกสร้างขึ้นจากขยะที่มีชื่อว่า “มนุษย์ขยะ (Trash people)”

“มนุษย์ขยะ (Trash people)” มีจำนวนทั้งหมด 500 ตัว สร้างขึ้นจากขยะรีไซเคิล

 “มนุษย์ขยะ (Trash people)”  มีจำนวนทั้งหมด 500 ตัว สร้างขึ้นจากขยะรีไซเคิล

จัดแสดงที่สวนสาธารณะ อาเรียลชารอน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอล

จัดแสดงที่สวนสาธารณะ อาเรียลชารอน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอล

“มนุษย์ขยะ (Trash people)” ผลงานของเอชเอ ชูลท์ ศิลปินชาวเยอรมัน

 “มนุษย์ขยะ (Trash people)” ผลงานของเอชเอ ชูลท์ ศิลปินชาวเยอรมัน

“มนุษย์ขยะ” ถูกสร้างขึ้นเพื่อวิพากษ์กระแสผู้บริโภคและปลุกจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อม

 “มนุษย์ขยะ” ถูกสร้างขึ้นเพื่อวิพากษ์กระแสผู้บริโภคและปลุกจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อม

แชร์