มะม่วงกวนการถนอมอาหารที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ

การทำมะม่วงกวนถือเป็นหนึ่งในวิธีการถนอมอาหารที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นขนมทานเล่นชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ ค่อนข้างใส มีความเหนียวพอสมควร รสชาดของมะม่วงกวนโดยส่วนใหญ่มักมีรสหวาน หวานอมเปรี้ยว หรือเปรี้ยวจัด http://winne.ws/n19538

157 ผู้เข้าชม
share

ขนมทานเล่นรสชาดหวาน หวานอมเปรี้ยว หรือเปรี้ยวจัด

               มะม่วงกวน ถือเป็นขนมทานเล่นชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ ค่อนข้างใส สีออกเหลืองหรือน้ำตาลอมเหลือง มีความเหนียวพอสมควร ทำเป็นรูปวงกลม ดอกไม้ หรือ ม้วนเป็นเกลียว เป็นต้น

               การทำมะม่วงกวนถือเป็นหนึ่งในวิธีการถนอมอาหารที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ หลักการถนอนอาหารโดยการกวนนั้นมีหลักดังนี้คือ นำเอาผลไม้ที่สุกแล้วมาเคี่ยวผสมรวมกับน้ำตาล โดยอาศัยความร้อนเป็นหลัก ซึ่งในการทำมะม่วงกวนนั้น ถือเป็นการกวนแบบแห้งที่ต้องใช้น้ำตาลในอัตราส่วนมากๆนั่นเอง รสชาดของมะม่วงกวนโดยส่วนใหญ่มักมีรสหวาน หวานอมเปรี้ยว หรือเปรี้ยวจัด โดยเคล็ดลับในการทำมะม่วงกวนให้น่ากิน คือการเลือกมะม่วงที่ไม่สุกจนเกินไป

ประโยชน์

               1.   เป็นการยืดอายุของมะม่วงทำให้สามารถเก็บไว้กินได้นานขึ้น

               2.   ได้กินมะม่วงในรูปแบบสี กลิ่น รสชาติที่ต่างไปจากการกินมะม่วงทั่วไป

               3.   เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้เสริมให้กับผู้ผลิต

มะม่วงกวน ลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ ค่อนข้างใส สีออกเหลืองหรือน้ำตาลอมเหลือง

 มะม่วงกวน ลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ ค่อนข้างใส สีออกเหลืองหรือน้ำตาลอมเหลือง

ที่มา                  :         http://www.nextsteptv.com  /   ของดีประเทศไทย  

                                      /  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

Posted on     :         กันยายน 12, 2560

แชร์