ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก

งานแสงแห่งสันติภาพโลกในครั้งนี้ จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีตัวแทนหรือผู้นำศาสนาของแต่ละศาสนาเข้าร่วมงาน รวมทั้งผู้มีเกียรติจากวงการต่าง ๆ http://winne.ws/n19539

2.6 พัน ผู้เข้าชม
ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก

ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก 

งานแสงแห่งสันติภาพโลกในครั้งนี้ จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีตัวแทนหรือผู้นำศาสนาของแต่ละศาสนาเข้าร่วมงาน รวมทั้งผู้มีเกียรติจากวงการต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก อาทิ เจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติหลายท่าน, เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ, เจ้าหน้าที่ภาครัฐบาลและเอกชน,  NGO,  นักวิทยาศาสตร์ด้านสมองและการทำสมาธิ, ผู้บริหารหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ, มิสยูนิเวิร์สนิวซีแลนด์ และผู้มีชื่อเสียงอีกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งชาวท้องถิ่นในแต่ละทวีป

ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก

สืบเนื่องจาก เมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีที่แล้ว พระภิกษุผู้คงแก่เรียนผู้หนึ่ง นามว่า สด จนฺทสโร (ต่อมาคือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ) ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกาย ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ พุทธศักราช ๒๔๖๐ ด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งสนิทที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เหนือสะดือ ๒ นิ้วมือ ซึ่งต่อมาท่านกล่าวสรุปวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายภายในไว้สั้น ๆ ว่า “หยุดเป็นตัว สำเร็จ” จากนั้น ท่านได้เผยแผ่วิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่มหาชน และมีผู้ปฏิบัติเข้าถึงพระธรรมกายภายในเป็นจำนวนมาก ทำให้วิชชาธรรมกายเผยแผ่ออกไปทั่วประเทศและเลื่องลือไปถึงต่างประเทศ จนกระทั่งมีชาวญี่ปุ่นและชาวอังกฤษเดินทางมาบวชที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นครั้งแรก

ต่อมา ในยุคปัจจุบัน ศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ช่วยกันเผยแผ่วิชชาธรรมกายให้

ขยายกว้างไกลไปยังประเทศต่าง ๆ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น

ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้ วิชชาธรรมกายได้แผ่ขยายสันติสุขไปสู่ชาวท้องถิ่นในทุกทวีปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา เอเชีย และโอเชียเนีย ซึ่งนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะทำให้โลกใบนี้พบกับสันติสุขภายในโดยผ่านการฝึกสมาธิ และในโอกาสที่วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายเวียนมาครบ ๑๐๐ ปี ทางทีมงาน สถาบันสมาธิทางสายกลาง (The Middle Way Meditation Institute) 

รวมถึงมูลนิธิธรรมกายและองค์กรภาคีต่าง ๆ จึงได้จัดงานแสงแห่งสันติภาพโลก ๒๐๑๗  (Global Light of Peace 2017)  บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี เพื่อประกาศเกียรติคุณและคุณธรรมอันวิเศษของท่านให้ขจรขจายไปทั่วโลก โดยงานนี้จัดขึ้นทุกทวีปทั่วโลก ในประเทศต่าง ๆ ๖ ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทวีปอเมริกาเหนือ) ประเทศบราซิล (ทวีปอเมริกาใต้) ประเทศสเปน (ทวีปยุโรป) ประเทศโมซัมบิก (ทวีปแอฟริกา) ประเทศฟิลิปปินส์ (ทวีปเอเชีย) และประเทศออสเตรเลีย (ทวีปโอเชียเนีย)

MOZAMBIQUE (โมซัมบิก)

ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก

ในโอกาสที่วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายเดินทางมาถึง ๑๐๐ ปี ชาวท้องถิ่นทั้ง ๖ ทวีป ทั้งที่อยู่ในศูนย์กลางพิธี ๖ ประเทศ และชาวท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ ที่นั่งสมาธิ Online ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live เป็นภาษาต่าง ๆ ร่วมกันทำสมาธิหยุดใจพร้อมกันทั่วโลก ตามเสียงนำนั่งของพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นเวลา ๓๐ นาที มีผลให้สันติสุขภายในแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณงานใน ๖ ประเทศและขยายออกไปทั่วโลกผ่านการนั่งสมาธิ Online

ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก

ในวาระนี้ แม้ว่าผู้ร่วมงานจะมาจากหลากหลายศาสนา หลากหลายเผ่าพันธุ์ หลากหลายเชื้อชาติ และมีรูปลักษณ์ภายนอกที่แตกต่างกันก็จริง แต่เมื่อมองเข้าไปข้างใน ก็จะพบว่า เรานั้นไม่แตกต่างกันเลย และถ้ามนุษย์ทุกคนพร้อมใจกันหลับตาทำสมาธิ หยุดใจให้นิ่ง ทำใจให้สบาย ทำใจให้สงบดังเช่นวันนี้ เมื่อนั้นแต่ละคนจะพบกับความสว่างแห่งดวงจิต แต่ละท่านจะพบกับสันติสุขภายใน ที่เชื่อมมวลมนุษยชาติทุกคนเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน และเมื่อใดก็ตามที่ทุกคนมีใจหยุด ใจนิ่ง มีใจที่สงบเย็นเป็นสุข สงครามหรือการเบียดเบียนกันจะไม่มีวันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้อีกต่อไป แสงแห่งสันติภาพต่างหากที่จะส่องสว่างไปทั่วทั้งโลกและจะนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นบนโลกอย่างยั่งยืนตลอดไป

Cr. สรวิชญ์  แสงสุวรรณ

วารสารอยู่ในบุญ  ฉบับที่ ๑๗๘  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่มา: http://dhamma-media.blogspot.com/2017/09/global-light-of-peace-2017.html?m=1

ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก

AUSTRALIA (ออสเตรเลีย)

ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก
ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก
ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก
ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก

BRAZIL (บราซิล)

ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก
ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก
ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก

PHILIPPINES (ฟิลิปปินส์)

ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก
ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก
ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก
ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก

USA (สหรัฐอเมริกา)

ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก
ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก
ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก
ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก

SPAIN (สเปน)

ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก
ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก
ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก
ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก
ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก
แชร์