ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก

งานแสงแห่งสันติภาพโลกในครั้งนี้ จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีตัวแทนหรือผู้นำศาสนาของแต่ละศาสนาเข้าร่วมงาน รวมทั้งผู้มีเกียรติจากวงการต่าง ๆ http://winne.ws/n19539

2.3 พัน ผู้เข้าชม
share

ย้อนชมภาพ..งานแสงแห่งสันติภาพโลก : Global Light of Peace 2017 6 ทวีปทั่วโลก 

งานแสงแห่งสันติภาพโลกในครั้งนี้ จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีตัวแทนหรือผู้นำศาสนาของแต่ละศาสนาเข้าร่วมงาน รวมทั้งผู้มีเกียรติจากวงการต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก อาทิ เจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติหลายท่าน, เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ, เจ้าหน้าที่ภาครัฐบาลและเอกชน,  NGO,  นักวิทยาศาสตร์ด้านสมองและการทำสมาธิ, ผู้บริหารหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ, มิสยูนิเวิร์สนิวซีแลนด์ และผู้มีชื่อเสียงอีกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งชาวท้องถิ่นในแต่ละทวีป

สืบเนื่องจาก เมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีที่แล้ว พระภิกษุผู้คงแก่เรียนผู้หนึ่ง นามว่า สด จนฺทสโร (ต่อมาคือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ) ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกาย ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ พุทธศักราช ๒๔๖๐ ด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งสนิทที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เหนือสะดือ ๒ นิ้วมือ ซึ่งต่อมาท่านกล่าวสรุปวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายภายในไว้สั้น ๆ ว่า “หยุดเป็นตัว สำเร็จ” จากนั้น ท่านได้เผยแผ่วิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่มหาชน และมีผู้ปฏิบัติเข้าถึงพระธรรมกายภายในเป็นจำนวนมาก ทำให้วิชชาธรรมกายเผยแผ่ออกไปทั่วประเทศและเลื่องลือไปถึงต่างประเทศ จนกระทั่งมีชาวญี่ปุ่นและชาวอังกฤษเดินทางมาบวชที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นครั้งแรก

ต่อมา ในยุคปัจจุบัน ศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ช่วยกันเผยแผ่วิชชาธรรมกายให้

ขยายกว้างไกลไปยังประเทศต่าง ๆ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้ วิชชาธรรมกายได้แผ่ขยายสันติสุขไปสู่ชาวท้องถิ่นในทุกทวีปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา เอเชีย และโอเชียเนีย ซึ่งนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะทำให้โลกใบนี้พบกับสันติสุขภายในโดยผ่านการฝึกสมาธิ และในโอกาสที่วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายเวียนมาครบ ๑๐๐ ปี ทางทีมงาน สถาบันสมาธิทางสายกลาง (The Middle Way Meditation Institute) 

รวมถึงมูลนิธิธรรมกายและองค์กรภาคีต่าง ๆ จึงได้จัดงานแสงแห่งสันติภาพโลก ๒๐๑๗  (Global Light of Peace 2017)  บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี เพื่อประกาศเกียรติคุณและคุณธรรมอันวิเศษของท่านให้ขจรขจายไปทั่วโลก โดยงานนี้จัดขึ้นทุกทวีปทั่วโลก ในประเทศต่าง ๆ ๖ ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทวีปอเมริกาเหนือ) ประเทศบราซิล (ทวีปอเมริกาใต้) ประเทศสเปน (ทวีปยุโรป) ประเทศโมซัมบิก (ทวีปแอฟริกา) ประเทศฟิลิปปินส์ (ทวีปเอเชีย) และประเทศออสเตรเลีย (ทวีปโอเชียเนีย)

MOZAMBIQUE (โมซัมบิก)

MOZAMBIQUE (โมซัมบิก)

ในโอกาสที่วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายเดินทางมาถึง ๑๐๐ ปี ชาวท้องถิ่นทั้ง ๖ ทวีป ทั้งที่อยู่ในศูนย์กลางพิธี ๖ ประเทศ และชาวท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ ที่นั่งสมาธิ Online ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live เป็นภาษาต่าง ๆ ร่วมกันทำสมาธิหยุดใจพร้อมกันทั่วโลก ตามเสียงนำนั่งของพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นเวลา ๓๐ นาที มีผลให้สันติสุขภายในแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณงานใน ๖ ประเทศและขยายออกไปทั่วโลกผ่านการนั่งสมาธิ Online

ในวาระนี้ แม้ว่าผู้ร่วมงานจะมาจากหลากหลายศาสนา หลากหลายเผ่าพันธุ์ หลากหลายเชื้อชาติ และมีรูปลักษณ์ภายนอกที่แตกต่างกันก็จริง แต่เมื่อมองเข้าไปข้างใน ก็จะพบว่า เรานั้นไม่แตกต่างกันเลย และถ้ามนุษย์ทุกคนพร้อมใจกันหลับตาทำสมาธิ หยุดใจให้นิ่ง ทำใจให้สบาย ทำใจให้สงบดังเช่นวันนี้ เมื่อนั้นแต่ละคนจะพบกับความสว่างแห่งดวงจิต แต่ละท่านจะพบกับสันติสุขภายใน ที่เชื่อมมวลมนุษยชาติทุกคนเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน และเมื่อใดก็ตามที่ทุกคนมีใจหยุด ใจนิ่ง มีใจที่สงบเย็นเป็นสุข สงครามหรือการเบียดเบียนกันจะไม่มีวันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้อีกต่อไป แสงแห่งสันติภาพต่างหากที่จะส่องสว่างไปทั่วทั้งโลกและจะนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นบนโลกอย่างยั่งยืนตลอดไป

Cr. สรวิชญ์  แสงสุวรรณ

วารสารอยู่ในบุญ  ฉบับที่ ๑๗๘  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่มา: http://dhamma-media.blogspot.com/2017/09/global-light-of-peace-2017.html?m=1

AUSTRALIA (ออสเตรเลีย)

AUSTRALIA (ออสเตรเลีย)

BRAZIL (บราซิล)

BRAZIL (บราซิล)

PHILIPPINES (ฟิลิปปินส์)

PHILIPPINES (ฟิลิปปินส์)

USA (สหรัฐอเมริกา)

USA (สหรัฐอเมริกา)

SPAIN (สเปน)

SPAIN (สเปน)

แชร์