หอยคราง หอยน้ำลึกในอ่าวไทย

ชาวบ้านมักจะจับหอยครางได้ในช่วงก่อนวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นเวลาที่น้ำทะเลแห้ง จนกระทั่งหาดเลนที่หอยอาศัยอยู่มันโผล่ขึ้นมาหรือมีระดับน้ำปริ่ม ปัจจุบันยังไม่มีการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ นิยมบริโภคกันเฉพาะในท้องถิ่น http://winne.ws/n19540

138 ผู้เข้าชม
share

หอยครางอาศัยตามแนวปะการังค่อนข้างลึก แถบจังหวัดตราด เพชรบุรี ภูเก็ต สงขลา เป็นต้น

 หอยครางอาศัยตามแนวปะการังค่อนข้างลึก แถบจังหวัดตราด เพชรบุรี ภูเก็ต สงขลา เป็นต้น

เนื้อของหอยครางจะเหนียวกว่าหอยแครง

           หอยครางอาศัยตามแนวปะการังค่อนข้างลึก ซึ่งไม่เหมือนกับหอยแครงที่อาศัยอยู่ตามดินโคลน ซึ่งบางครั้งจะพบทรายหรือทรายปนโคลนปะปนอยู่ในเปลือกหอยด้านในด้วย พบในแถบจังหวัดตราด เพชรบุรี ภูเก็ต สงขลา เป็นต้น

           โดยมากแล้วชาวบ้านมักจะจับหอยครางได้ในช่วงก่อนวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นเวลาที่น้ำทะเลแห้ง จนกระทั่งหาดเลนที่หอยอาศัยอยู่มันโผล่ขึ้นมาหรือมีระดับน้ำปริ่ม ปัจจุบันยังไม่มีการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์หอยครางอย่างจริงจังเหมือนหอยชนิดอื่นที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจ หอยครางจึงเป็นหอยที่นิยมบริโภคกันเฉพาะในท้องถิ่น ซึ่งเนื้อของหอยครางจะเหนียวกว่าหอยแครง นิยมนำไปลวกเหมือนหอยแครง

ปัจจุบันยังไม่มีการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์หอยครางอย่างจริงจัง นิยมบริโภคกันเฉพาะในท้องถิ่น

ปัจจุบันยังไม่มีการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์หอยครางอย่างจริงจัง นิยมบริโภคกันเฉพาะในท้องถิ่น

ที่มา                  :         http://www.nextsteptv.com  /   ของดีประเทศไทย  

                                      /  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

Posted on     :         กันยายน 21, 2560

แชร์