ม่วนอ๊กม่วนใจ๋!!!งานบุญใหญ่มงคลกฐินวัดพระธาตุสามดวง (พิธีสืบชะตาหลวง และพิธีทอดมงคลกฐิน)

งดงามตามสไตล์ล้านนาเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ สาธุชนชาวเจียงฮายได้ไปร่วมประเพณีสืบชะตาหลวงและทอดกฐินที่วัดพระธาตุสามดวง อ.พาน จ.เชียงราย http://winne.ws/n19574

660 ผู้เข้าชม
ม่วนอ๊กม่วนใจ๋!!!งานบุญใหญ่มงคลกฐินวัดพระธาตุสามดวง  (พิธีสืบชะตาหลวง และพิธีทอดมงคลกฐิน)
ม่วนอ๊กม่วนใจ๋!!!งานบุญใหญ่มงคลกฐินวัดพระธาตุสามดวง  (พิธีสืบชะตาหลวง และพิธีทอดมงคลกฐิน)
ม่วนอ๊กม่วนใจ๋!!!งานบุญใหญ่มงคลกฐินวัดพระธาตุสามดวง  (พิธีสืบชะตาหลวง และพิธีทอดมงคลกฐิน)
ม่วนอ๊กม่วนใจ๋!!!งานบุญใหญ่มงคลกฐินวัดพระธาตุสามดวง  (พิธีสืบชะตาหลวง และพิธีทอดมงคลกฐิน)
ม่วนอ๊กม่วนใจ๋!!!งานบุญใหญ่มงคลกฐินวัดพระธาตุสามดวง  (พิธีสืบชะตาหลวง และพิธีทอดมงคลกฐิน)
ม่วนอ๊กม่วนใจ๋!!!งานบุญใหญ่มงคลกฐินวัดพระธาตุสามดวง  (พิธีสืบชะตาหลวง และพิธีทอดมงคลกฐิน)
ม่วนอ๊กม่วนใจ๋!!!งานบุญใหญ่มงคลกฐินวัดพระธาตุสามดวง  (พิธีสืบชะตาหลวง และพิธีทอดมงคลกฐิน)
ม่วนอ๊กม่วนใจ๋!!!งานบุญใหญ่มงคลกฐินวัดพระธาตุสามดวง  (พิธีสืบชะตาหลวง และพิธีทอดมงคลกฐิน)
ม่วนอ๊กม่วนใจ๋!!!งานบุญใหญ่มงคลกฐินวัดพระธาตุสามดวง  (พิธีสืบชะตาหลวง และพิธีทอดมงคลกฐิน)
แชร์