เผย!หลักฐานวิชชาธรรมกาย ในพระไตรปิฎก : ธรรมกายคือกายภายในของพระพุทธเจ้า

ศิลาจารึกพระธรรมกาย อักษรขอมสุโขทัย ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ศิลาจารึก ภาษาสันสกฤต หลวงปู่เข้าถึงธรรมกายภายในด้วยตนเอง ที่อุโบสถวัดโบสถ์บนบางคูเวียง และหลวงปู่ยังบอกอีกว่า ธรรมกายคือกายภายในของพระพุทธเจ้า http://winne.ws/n19575

3.8 พัน ผู้เข้าชม

ขอบคุณวิดิโอจาก : https://youtu.be/FoA7P-WlndE

ตามรอยเส้นทางธรรมกายพบแล้วที่เมืองกว่างโจว

เริ่มต้นในราชวงศ์ฮั่น ในจีน มีการเดินทางเพื่อทำการค้า ที่เจริญรุ่งเรือง และเป็นเส้นทางเผยแผ่พระพุทธศาสนา เส้นทางการทูต อีกด้วย จากถิ่นพุทธภูมิสู่ดินแดนต่าง ๆ จากเส้นทางอินเดียสู่อาณาจักรจีน ก็พบหลักฐานด้านการปฏิบัติ คำสอน และสิ่งก่อสร้างวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นประติกรรมที่แสดงพุทธภาวะภายใน แสดงให้เห็นว่า ในตัวมนุษย์มีพุทธภาวะภายใน 

พบว่าท่านเป็นผู้นำทางศาสนาจากอินเดียสู่จีนที่เมืองกว่างโจว ปรมาจารย์ ตั๊กม้อ ได้กล่าวไว้ว่า คนที่พบเห็นตนเองแล้ว ย่อมเห็นทางอริยมรรค แม้เขาเขียนไม่ได้ อ่านไม่ออก คนที่เห็นธรรมในตนเอง ก็คือพุทธะ และธรรมกายของพุทธะบริสุทธิ์ ดังนั้นสิ่งที่แสดงออกมา ย่อมบริสุทธิ์ด้วยแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาก็ย่อมเป็นแก่นเดียวกัน คือ ทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี

ขอบคุณวิดิโอจาก : https://youtu.be/v3xdyMfBsP4

แชร์