บ.เนเจอร์กิฟทอดกฐินและมอบทุนการศึกษานร. 100 ทุนที่ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองกาญจน์

บริษัทเนเจอร์กิฟเป็นประธานทอดกฐินสามัคคี สร้างและปรับภูมิทัศน์ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี พร้อมแจกทุนการศึกษา ๑๐๐ ทุน http://winne.ws/n19579

773 ผู้เข้าชม
บ.เนเจอร์กิฟทอดกฐินและมอบทุนการศึกษานร. 100 ทุนที่ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองกาญจน์

วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐  ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ประธานบริษัทเนเจอร์กิฟได้นำครอบครัวบุตรหลาน ประธานทอดกฐินสามัคคี สร้างและปรับภูมิทัศน์ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี พร้อมทั้งแจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี ฐานะยากจนถึง ๑๑๕ ทุน จากที่ตั้งไว้ ๑๐๐ ทุน

มีนักเรียนสาธุชนมาร่วมงานเจำนวนมาก


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

https://timeline.line.me/post/_dfcV5gaVX6cwVY52AuSLS-7izkAkcxrirGaOMm8/1150744118410049022

บ.เนเจอร์กิฟทอดกฐินและมอบทุนการศึกษานร. 100 ทุนที่ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองกาญจน์
บ.เนเจอร์กิฟทอดกฐินและมอบทุนการศึกษานร. 100 ทุนที่ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองกาญจน์
แชร์