พระกระยาหารที่ในหลวงร.9 ไม่ทรงโปรด โบกพระหัตถ์ให้ย้ายไปจากโต๊ะเครื่องเสวยทุกครั้ง!

อาหารที่ในหลวงรัชกาลที่๙ไม่ทรงโปรดเสวยมากถึงกับโบกพระหัตถ์ให้ย้ายออกไปโดยมีหัวเรื่องว่า"ในหลวงไม่ทรงโปรดเสวยปลานิล"โดยมีการอธิบายไว้ว่าเมื่อทุกครั้งที่มีผู้นำปลานิลมาตั้งเครื่องเสวยจะโบกพระหัตถ์ให้ย้ายไปไว้ที่อื่น http://winne.ws/n19610

9.6 พัน ผู้เข้าชม
พระกระยาหารที่ในหลวงร.9 ไม่ทรงโปรด โบกพระหัตถ์ให้ย้ายไปจากโต๊ะเครื่องเสวยทุกครั้ง!

พระกระยาหารที่ในหลวงร.9 ๙ไม่ทรงโปรด โบกพระหัตถ์ให้ย้ายไปจากโต๊ะเครื่องเสวยทุกครั้ง!

ในหนังสือ"ใกล้เบื้องพระยุคลบาท"และ"เย็นศิระเพราะพระบริบาลกับลัดดาซุบซิบ"ที่เขียนโดยคุณแถมสินรัตนพันธ์ได้มีการเอ่ยถึงพระกระยาหารที่ทรงโปรดหรือลักษณะอาหารที่ทรงโปรดเสวยเช่นโปรดเสวยผัดถั่วงอกแบบใส่หมูกับกุ้งน้อยๆแต่ใส่ถั่วงอกมากหน่อยและแม้กระทั้งผลไม้ที่ได้ชื่อว่า"ราชาของผลไม้"คือทุเรียนทรงโปรดเสวยทุเรียนทุกพันธ์ที่ทาง"ห้องเครื่อง"จะจัดมาให้เสวยโดยจะทรงเสวยแบบฝรั่งโดยใช้ซ้อม

แต่ในหนังสือทั้ง๒เล่มก็ยังได้เขียนถึงอาหารที่ในหลวงรัชกาลที่๙ไม่ทรงโปรดเสวยมากถึงกับโบกพระหัตถ์ให้ย้ายออกไปโดยมีหัวเรื่องว่า"ในหลวงไม่ทรงโปรดเสวยปลานิล"โดยมีการอธิบายไว้ว่าเมื่อทุกครั้งที่มีผู้นำปลานิลมาตั้งเครื่องเสวยจะโบกพระหัตถ์ให้ย้ายไปไว้ที่อื่นโดยที่ไม่รับสั่งอะไรเลยจนวันหนึ่งมีผู้กล้าหาญชาญชัยกราบบังคมทูลถามว่าเพราะเหตุใดจึงไม่โปรดเสวยปลานิลในหลวงรัชกาลที่๙มีพระกระแสรับสั่งกลับมาว่า"ก็เลี้ยงมันมาเหมือนลูกแล้วจะกินได้อย่างไร"

พระกระยาหารที่ในหลวงร.9 ไม่ทรงโปรด โบกพระหัตถ์ให้ย้ายไปจากโต๊ะเครื่องเสวยทุกครั้ง!

เรื่องนี้มีตำนาน

ในราวปีพ.ศ.๒๕๒๔แรกครั้งพระจักรพรรดิอากิฮิโตประเทศญี่ปุ่นยังทรงฐานันดรศักดิ์เป็นพระมกุฎราชกุมารได้ส่งปลานิลทางเครื่องบินจำนวน๑๐๐ตัวมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในหลวงรัชกาลที่๙ปรากฏว่าเมื่อเดินทางมาถึงเมืองไทยปลาตายเกือบหมดเหลือรอดอย่างใกล้ตายเพียง๑๐ตัวในหลวงรัชกาลที่๙ทรงเป็นห่วงเป็นใยปลานิลเหล่านี้จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้นำไปไว้ในพระที่นั่งและทรงเลี้ยงอย่างประคบประหงมให้อาหารด้วยพระองค์เองจนปลานิลทั้ง๑๐ตัวรอดชีวิตปลานิลทั้ง๑๐ตัวได้สนองพระเดชพระคุณแพร่พันธ์ไปอีกมากมายตามพระราชประสงค์เป็นอาหารคนไทย๖๒ล้านคนมาจนถึงทุกวันนี้

สกุลไทย๑๑พฤศจิกายน๒๕๒๘

ที่มาหนังสือ"เย็นศิระเพราะพระบริบาลกับลัดดาซุบซิบหน้า๙๗-๙๙

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

 http://www.topicza.com/news53325.html?d=11102017&f=2765

พระกระยาหารที่ในหลวงร.9 ไม่ทรงโปรด โบกพระหัตถ์ให้ย้ายไปจากโต๊ะเครื่องเสวยทุกครั้ง!
พระกระยาหารที่ในหลวงร.9 ไม่ทรงโปรด โบกพระหัตถ์ให้ย้ายไปจากโต๊ะเครื่องเสวยทุกครั้ง!
แชร์