คลังเตรียมออกกฎหมายดึงเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหว 10 ปี เข้าคลังหลวง ซึ่งคาดว่าไม่น้อยกว่าหมื่นล้าน

ร่างกฎหมายที่จัดทำเป็นการบริหารจัดการเงินในบัญชีเงินฝาก ที่ไม่เคลื่อนไหวเวลานาน ซึ่งเป็นหลักการสากล ต่างประเทศก็ทำกัน โดยจะนำเงินมาไว้ในคงคลัง หรือเข้าคลังหลวง ซึ่งคาดว่าได้เงินเป็นหมื่นล้าน http://winne.ws/n19980

2.9 พัน ผู้เข้าชม
คลังเตรียมออกกฎหมายดึงเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหว 10 ปี เข้าคลังหลวง ซึ่งคาดว่าไม่น้อยกว่าหมื่นล้านแหล่งภาพจาก Sanook! Money

กระทรวงการคลัง ลุยออกกฎหมายดึงเงินฝาก แน่นิ่งเกิน 10 ปี เก็บเข้าคลังหลวง

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ. ....เพื่อใช้กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก ซึ่งไม่มีการเคลื่อนไหวในทางธุรกรรมการเงินเป็นระยะเวลานานของสถาบันการเงิน ทั้งธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

“ร่างกฎหมายที่จัดทำเป็นการบริหารจัดการเงินในบัญชีเงินฝาก ที่ไม่เคลื่อนไหวเวลานาน ซึ่งเป็นหลักการสากล ต่างประเทศก็ทำกัน โดยจะนำเงินมาไว้ในคงคลัง แต่ไม่ได้นำเงินจำนวนนี้ไปใช้อย่างอื่น เพราะเป็นเงินฝากของประชาชน นำไปใช้ไม่ได้ เอามาแค่พักไว้เท่านั้น เมื่อเจ้าของบัญชีมีหลักฐานมาขอคืนเงิน ก็จะส่งมอบคืนให้ ปัจจุบันมีบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวระดับหมื่นล้านบาท”

สำหรับ ร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน มีสาระสำคัญ คือ บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการฝาก ถอน หรือ โอน เงิน ในบัญชีเงินฝาก เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่รวมถึงการได้รับดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน โดยภายใน 3 เดือนก่อนวันสิ้นปี ให้สถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของบัญชีของสถาบันการเงินที่จะครบกำหนดระยะเวลาเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และแจ้งให้เจ้าของบัญชีหรือทายาท เพื่อดำเนินการ ฝาก ถอน หรือ โอนเงิน หรือปิดบัญชีนั้นภายในวันสิ้นปี


อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/economic/606687

แชร์