ครม. ใช้มาตรการภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจ เช็ก!! 'สินค้า-บริการ' อะไรบ้างนำไปลดหย่อนภาษีได้

ตรวจเช็กสินค้าและบริการก่อนล่วงหน้าว่ามีอะไรบ้างที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และสินค้าหรือบริการอะไรที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ http://winne.ws/n20257

674 ผู้เข้าชม
ครม. ใช้มาตรการภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจ เช็ก!! 'สินค้า-บริการ' อะไรบ้างนำไปลดหย่อนภาษีได้

          หลังจากที่ครม. เห็นชอบใช้มาตรการภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี เปิดทางให้ผู้มีรายได้ช้อปช่วยชาติ เป็นเวลา 23 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 60 หักลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท นั้น ได้มีการกำหนดสินค้าและบริการที่สามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนทางภาษี ตามมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้ (60) 

ตารางแสดงสินค้าและบริการที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้

ครม. ใช้มาตรการภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจ เช็ก!! 'สินค้า-บริการ' อะไรบ้างนำไปลดหย่อนภาษีได้
ครม. ใช้มาตรการภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจ เช็ก!! 'สินค้า-บริการ' อะไรบ้างนำไปลดหย่อนภาษีได้

          ซึ่งผู้มีเงินได้ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการและชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการในช่วงเวลาดังกล่าว และต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร 


ขอขอบคุณภาพและแหล่งข่าวจาก https://news.voicetv.co.th

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://news.voicetv.co.th/business/537925.html

แชร์