พิธีมอบถ้วยพระราชทาน โล่และเข็มเกียรติยศ มาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 4 และเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

มูลนิธิครูของแผ่นดินได้จัดการประกวดมาร์ชชิ่งความดี เป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนและสถานศึกษาทุกแห่งได้ตระหนักและเอาใจใส่ในการอบรมบ่มนิสัยนักเรียน ให้มีนิสัยดีที่ทุกคนต้องการผ่านนวัตกรรมกระบวนการมาร์ชชิ่งความดี http://winne.ws/n20313

253 ผู้เข้าชม

ขอบคุณวิดิโอจาก : https://youtu.be/k87U0DLLQpE

มาแล้วจ้า‼️ บรรยากาศงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่

"พิธีมอบถ้วยพระราชทาน โล่และเข็มเกียรติยศ มาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 4 และเครือข่ายครูดีของแผ่นดินฯ"

เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ


สำหรับครูท่านใดที่ต้องการเข้าร่วมโครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 5
สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://www.gmcthailand.org/

ที่มา: https://www.facebook.com/GMCThailand/

พิธีมอบถ้วยพระราชทาน โล่และเข็มเกียรติยศ มาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 4 และเครือข่ายครูดีของแผ่นดินแหล่งภาพจาก กัลยาณมิตร

ด้วยมูลนิธิครูของแผ่นดิน องค์กรที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันของผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและครูที่มีจิตอาสา เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทยในสถานศึกษาทั่วประเทศ เช่น ขาดเรียน เรียนไม่เก่ง สอบตก เสพสิ่งเสพติด ชู้สาว ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร ทำแท้ง ทะเลาะวิวาท ฯลฯ จึงได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาคิดค้นสื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนานิสัยเด็กและเยาวชนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ มีความรู้คู่คุณธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 

ในการนี้ มูลนิธิครูของแผ่นดินได้จัดการประกวดมาร์ชชิ่งความดี เป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนและสถานศึกษาทุกแห่งได้ตระหนักและเอาใจใส่ในการอบรมบ่มนิสัยนักเรียน ให้มีนิสัยดีที่ทุกคนต้องการผ่านนวัตกรรมกระบวนการมาร์ชชิ่งความดี 

โดยมีการแปรแถวประกอบดนตรี และมีระบบพัฒนาทักษะความดีสากล ๕ ประการ อันได้แก่ นิสัยรักความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล ความตรงต่อเวลา และมีจิตใจที่เป็นสมาธิ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระบบพัฒนาทักษะความดีสากล ๕ ประการ

๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อบรมบ่มนิสัยนักเรียนให้มีนิสัยดีสากล ๕ ประการผ่านนวัตกรรมกระบวนการมาร์ชชิ่งความดี โดยมีการแปรแถวมาร์ชชิ่งประกอบดนตรี

๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีเวทีแสดงออกซึ่งความสามารถ มีความภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถของตน

อ่านเพิ่มได้ที่ : http://edu.rgtcenter.com/โครงการมาร์ชชิ่งความดี

แชร์