โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี พ.ศ. 2560

เมื่อเร็วๆนี้ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี พ.ศ. 2560 http://winne.ws/n20504

584 ผู้เข้าชม
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี พ.ศ. 2560

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปีพ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริศาสตร์พระราชา”เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯและส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยเลือกแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบประติมากรรม นูนต่ำ นูนสูงหรือประติมากรรมลอยตัว 

โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกผลงานทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจากผลงานกว่า 25 ทีมซึ่งได้มีทีมผู้ผ่านเข้ารอบ จำนวน 10 ทีม เพื่อจัดแสดงผลงานศิลปกรรมรูปปั้นในงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 640,000 บาท ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ LifestyleHall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

สำหรับผู้พิการทางสายตามีเจ้าหน้าที่นำชมเป็นพิเศษและผู้ที่สนใจเข้าชมฟรีตลอดงาน 

สามารถดูรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบได้ทาง www.facebook.com/ArtFortheBlind 

สอบถามโทร 08-6341-997 8 

แชร์