ขอเชิญฟังธรรมเทศนากับพระนักเทศน์ ระดับประเทศ “มีเทศน์มีทอล์ค ครั้งที่ 6” ตอนคำสอนพ่อ

ขอเชิญร่วมฟังธรรมเทศนา “มีเทศน์มีทอล์ค ครั้งที่ 6 ตอน คำพ่อสอน” เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธเป็นการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ น้อมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช http://winne.ws/n20531

885 ผู้เข้าชม
ขอเชิญฟังธรรมเทศนากับพระนักเทศน์ ระดับประเทศ “มีเทศน์มีทอล์ค ครั้งที่ 6” ตอนคำสอนพ่อ

ขอเชิญร่วมฟังธรรมเทศนา “มีเทศน์มีทอล์ค ครั้งที่ 6 ตอน คำพ่อสอน”  เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธเป็นการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ    น้อมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

เป็นทานให้แก่ผู้สนใจและร่วมกันสร้างคุณงามความดีในการร่วมกันทำบุญ ซึ่งจะได้รับทั้งความสุข สาระดี ๆให้แง่คิดกับชีวิตในวันเดียวกันแบบ10 ชั่วโมงติด ที่จะเผยแผ่ธรรมโดย พระนักเทศน์ระดับประเทศอาทิ 

พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาส  วัดประยุรวงศาวาสวิหาร, พระเทพปฎิภาณวาที(เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพ- วราราม, พระราชธรรมนิเทศ(พยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี,   พระราชญาณกวี(พระศรีญาณโสภณ) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก, พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศรีมาราม,พระครูวาทีพัชรโสภณ (พระครูปลัดราชันย์ อริโย) วัดวังศาล จังหวัดเพชรบูรณ์,พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตฺมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร,พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) สำนักปฏิบัติธรรม  ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย, พระมหาสมปองตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง และพระศักดา สุนทโร วัดไร่ป่าธรรมภิมุกจังหวัดตราด

พบกันวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ประตูเปิดให้เข้างานตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป 

จัดโดย บริษัท โอเคแมส จำกัด สอบถามเพิ่มเติมโทร     081-4214692, 086-9770112 หรือ Line ID : @Okmass

แชร์