มาดู 10 อันดับอาชีพที่มีอัตราการหย่าร้างมากที่สุด และน้อยที่สุดในสหรัฐอเมริกา

จากงานวิจัยเกี่ยวกับอัตราการหย่าร้างของคู่รักมีความเกี่ยวข้องกับสภาพการมีงานทำ และการศึกษา พบว่าอัตราการหย่าร้างที่เกิดขึ้น จะเกิดกับผู้คนที่ว่างงานมากกว่าคนที่มีงานทำ http://winne.ws/n20546

1.0 พัน ผู้เข้าชม

อาชีพที่มีอัตราการหย่าร้างมากที่สุด

มาดู 10 อันดับอาชีพที่มีอัตราการหย่าร้างมากที่สุด และน้อยที่สุดในสหรัฐอเมริกา

งานวิจัยเกี่ยวกับอัตราการหย่าร้างของคู่รักในประเทศสหรัฐฯ

                  บทความในวันนี้ ว่าด้วยเรื่องของอัตราการหย่าร้างที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐฯค่ะ จากงานวิจัยเกี่ยวกับอัตราการหย่าร้างของคู่รักมีความเกี่ยวข้องกับสภาพการมีงานทำ และการศึกษา พบว่าอัตราการหย่าร้างที่เกิดขึ้น จะเกิดกับผู้คนที่ว่างงานมากกว่าคนที่มีงานทำ

                  10 อันดับอาชีพที่มีอัตราการหย่าร้างมากที่สุด และน้อยที่สุดในสหรัฐอเมริกา อ้างอิงมาจากผลสำรวจ  Five-Year American Community Survey ได้ข้อสรุปดังนี้

                                                                                                                                                                                    อาชีพที่มีอัตราการหย่าร้างมากที่สุด

                   10.  ผู้ประกอบการธุรกิจงานประมูล (48.8 %)

                      9.  ผู้ประกอบการธุรกิจผ้าทอ (48.9 %)

                      8.  พนักงานขายทางโทรศัพท์ (49.2 %)

                      7.  ผู้ประกอบการ และผู้จัดประมูลเกี่ยวกับเครื่องอัดรูปโลหะ และพลาสติก (49.6 %)

                      6.  ผู้ประกอบการธุรกิจแผงสวิตช์ไฟ (49.7 %)

                      5.  ผู้ประกอบการ และผู้จัดประมูลโลหะเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องจักรโลหะ และพลาสติก (50.1 %)

                       4.  ธุรกิจร้านเกม (50.3 %)

                       3.  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (50.5 %)

                       2.  บาร์เทนเดอร์ (52.7 %)

                       1.  ผู้จัดการเกมส์ (52.9 %) 

                                                                                                                                                                                              อาชีพที่มีอัตราการอย่าร้างน้อยที่สุด

                     10.  แพทย์และศัลยแพทย์ (21.8 %)

                        9.  นักเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษา และศาสนา (21.3 %)

                        8.  วิศวกรเคมี (21.1 %)

                        7.  นักทัศนมาตรศาสตร์ (20.8 %)

                        6.  นักกายภาพบำบัด (20.7 %)

                        5.  นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (20.3 %)

                        4.  นักบวช (19.8 %)

                        3.  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และชีวิต (19.6 %)

                        2.  นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ (18.9 %)

                         1.  พนักงานหาค่าสถิติประกันภัย (17 %) 


อาชีพที่มีอัตราการอย่าร้างน้อยที่สุด

มาดู 10 อันดับอาชีพที่มีอัตราการหย่าร้างมากที่สุด และน้อยที่สุดในสหรัฐอเมริกา

ที่มา                    :            entrepreneur 

โดย                    :             http://www.wegointer.com/2017/11/10-jobs-with-the-highest-                                                 divorce-rates-and-the-10-with-the-lowest/ 

                                           WeGo วาไรตี้        

Posted on       :           17 พฤศจิกายน 2560

แชร์