มหาวิทยาลัยในเม็กซิโกนิมนต์พระไทยสอนสมาธิแก่นศ.และผู้สนใจทั่วไป

มหาวิทยาลัย Technologia de Monterry นิมนต์ พระไทยอาจารย์ สอนสมาธิให้ทั้ง 2 วิทยาเขตในเมือง Toluca ประเทศเม็กซิโก ไม่เพียงแต่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องสมาธิ แต่ยังเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาฟังด้วย http://winne.ws/n20553

3.6 พัน ผู้เข้าชม
มหาวิทยาลัยในเม็กซิโกนิมนต์พระไทยสอนสมาธิแก่นศ.และผู้สนใจทั่วไป

มหาวิทยาลัย Technologia de Monterry นิมนต์ พระอาจารย์ พระภาสุระ ทนฺตมโน สอนสมาธิให้ทั้ง 2 วิทยาเขตในเมือง Toluca ประเทศเม็กซิโก ซึ่งทั้งสองรอบนั้นไม่เพียงแต่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องสมาธิ แต่ยังเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาฟังด้วย จึงมีคนทุกเพศ ทุกวัยเข้ามาฟัง

พระอาจารย์ก็ได้อธิบายเรื่องสมาธิกับการบำบัดความเครียดและการค้นหาเป้าหมายชีวิต

หลังจากนั่งสมาธิ 40 นาที ทุกคนต่างพบกับความสุขภายใน ตัวเบา ตัวลอย ตัวหาย และยังได้ถามคำถามกับพระอาจารย์อีกด้วย

มหาวิทยาลัยในเม็กซิโกนิมนต์พระไทยสอนสมาธิแก่นศ.และผู้สนใจทั่วไป
มหาวิทยาลัยในเม็กซิโกนิมนต์พระไทยสอนสมาธิแก่นศ.และผู้สนใจทั่วไป
มหาวิทยาลัยในเม็กซิโกนิมนต์พระไทยสอนสมาธิแก่นศ.และผู้สนใจทั่วไป
มหาวิทยาลัยในเม็กซิโกนิมนต์พระไทยสอนสมาธิแก่นศ.และผู้สนใจทั่วไป
มหาวิทยาลัยในเม็กซิโกนิมนต์พระไทยสอนสมาธิแก่นศ.และผู้สนใจทั่วไป

Meditation sessions at at 2 campuses of Technologia de Monterry in Toluca, Mexico. Both session were not only opened for students, but also to general public. There were people of all ages attending. 

The topics were about meditation for stress management and fiding purposes of life.

After 40 minutes of meditation, everyone experienced inner peace. They also understood how meditation can help improve various aspects of their lives.

Cr. Phra Pasura Dantamano

ขอบคุณเฟซบุ๊ก จอห์น คาร์สัน

แชร์