ชาวอเมริกัน!!! นิมนต์พระจากวัดพุทธนิวเจอร์ซี ไปนำสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่บ้าน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 กัลฯ Neshama Siner (เนชามา) เป็นผู้สูงวัยชาวยิว ได้กราบนิมนต์พระจากวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ไปนำสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทั้งนี้กัลฯเนชามาได้ชวนเพื่อน ๆ เป็นชาย 3 หญิง 10 ท่าน มานั่งสมาธิที่บ้านตนเองในครั้งนี้ด้วย http://winne.ws/n20632

1.1 พัน ผู้เข้าชม
ชาวอเมริกัน!!! นิมนต์พระจากวัดพุทธนิวเจอร์ซี ไปนำสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่บ้าน

บ้านกัลยาณมิตร Neshama Siner

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 กัลฯ Neshama Siner นิมนต์พระจากวัดพุทธนิวเจอร์ซี ไปนำสวดมนต์ นั่งสมาธิ และชวนเพื่อนๆ เป็นชาย 3 หญิง 10 ท่าน มาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

กัลฯเนชามา เป็นผู้สูงวัยชาวยิว ศาสนายิวในอเมริกา เริ่มมานั่งสมาธิที่วัดพุทธนิวเจอร์ซีอย่างต่อเนื่องทุก ๆ วันอังคารเป็นเวลา 12 ปีแล้ว รักศาสนายิว และรักศาสนาพุทธด้วย

คิดว่าสมาธิเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตได้พบกับความสงบสุข สุขที่เกิดจากภายในใจ

เนชามาได้เชิญเพื่อน ๆ นั่งสมาธิ ฟังธรรมที่บ้านเป็นครั้งคราว เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักประโยชน์ของสมาธิ และได้รู้จักพระสงฆ์ และทุกปีช่วงเข้าพรรษาจะถวายภัตตาหารเพลพระและเจ้าหน้าที่ทั้งวัดเป็นประจำทุกปี และได้เตรียมตัวเมื่อตนเองจะต้องตายจากโลกนี้ไป โดยการเขียนเป็นจดหมายบอกเล่าวิธีการ และให้ลูกนิมนต์พระสวดพระอภิธรรมให้ด้วย

ชาวอเมริกัน!!! นิมนต์พระจากวัดพุทธนิวเจอร์ซี ไปนำสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่บ้าน
ชาวอเมริกัน!!! นิมนต์พระจากวัดพุทธนิวเจอร์ซี ไปนำสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่บ้าน
ชาวอเมริกัน!!! นิมนต์พระจากวัดพุทธนิวเจอร์ซี ไปนำสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่บ้าน
ชาวอเมริกัน!!! นิมนต์พระจากวัดพุทธนิวเจอร์ซี ไปนำสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่บ้าน
ชาวอเมริกัน!!! นิมนต์พระจากวัดพุทธนิวเจอร์ซี ไปนำสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่บ้าน

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลดีๆจาก : DIMC

ชาวอเมริกัน!!! นิมนต์พระจากวัดพุทธนิวเจอร์ซี ไปนำสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่บ้าน
ชาวอเมริกัน!!! นิมนต์พระจากวัดพุทธนิวเจอร์ซี ไปนำสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่บ้าน
ชาวอเมริกัน!!! นิมนต์พระจากวัดพุทธนิวเจอร์ซี ไปนำสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่บ้าน
ชาวอเมริกัน!!! นิมนต์พระจากวัดพุทธนิวเจอร์ซี ไปนำสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่บ้าน
แชร์