โรงพยาบาลดังในลอนดอน นิมนต์พระไทยสอนสมาธิให้หมอ-พยาบาล เรียนรู้การเพิ่มพลังใจด้วยการทำใจหยุดนิ่ง

โรงพยาบาลดังในลอนดอน นิมนต์พระไทยสอนสมาธิให้คุณหมอและพยาบาลเรียนรู้สมาธิเพื่อเพิ่มพลังใจ ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง http://winne.ws/n20704

511 ผู้เข้าชม
โรงพยาบาลดังในลอนดอน นิมนต์พระไทยสอนสมาธิให้หมอ-พยาบาล เรียนรู้การเพิ่มพลังใจด้วยการทำใจหยุดนิ่ง

โรงพยาบาลดังในลอนดอน ให้คุณหมอและพยาบาลเรียนรู้สมาธิเพื่อเพิ่มพลังใจ ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง

พระอาจารย์วัดพระธรรมกายลอนดอนและทีมอาสาสมัครชาวท้องถิ่น ได้รับนิมนต์สอนสมาธิเบื้องต้นแด่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเอกชน  Mount Alvernia Hospital (เมาท์ อะเวอเนีย) ที่มีชื่อเสียงในมือง guildford (กิวเฟิตด์) ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แนะนำถึงประโยชน์ของสมาธิ มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร พร้อมได้อธิบายวิธีการฝึกโดยได้แปลเสียงนำนั่งของหลวงพ่อ วิธีการวางใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 พร้อมท่องบริกรรมภาวนา สัมมา อะระหัง ไปพร้อมๆกับนึกถึงดวงแก้วที่กลางท้อง

หลังจากนั่งสมาธิร่วมกันกว่าครึ่งชั่วโมง ได้ให้โอกาสผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์และถามตอบปัญหาต่างๆ 

ซึ่งทุกท่านต่างได้พบกับความสงบภายในและสนใจอยากจะศึกษาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น และขอนิมนต์ให้มาช่วยแแบ่งปันความรู้เพิ่มเติมอีกในโอกาสครั้งต่อๆไป 

สมาธิเริ่มเป็นเรื่องสากลสำหรับชาวท้องถิ่นที่นี่ ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเริ่มเห็นประโยชน์และสนับสนุนให้มีกิจกรรมเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของตนมากขึ้น เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่วัดพระธรรมกายลอนดอนได้มีโอกาสทำหน้าที่ในการมอบแสงสว่างให้เกิดขึ้นในทุกดวงใจของคนที่นี่ เอาบุญมาฝากทุกท่าน


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

https://timeline.line.me/post/_dYCbk2T9jRCLBZyji0t7SgQSW9DmEqGmWGfQ51E/1151137664509040159

โรงพยาบาลดังในลอนดอน นิมนต์พระไทยสอนสมาธิให้หมอ-พยาบาล เรียนรู้การเพิ่มพลังใจด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
โรงพยาบาลดังในลอนดอน นิมนต์พระไทยสอนสมาธิให้หมอ-พยาบาล เรียนรู้การเพิ่มพลังใจด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
โรงพยาบาลดังในลอนดอน นิมนต์พระไทยสอนสมาธิให้หมอ-พยาบาล เรียนรู้การเพิ่มพลังใจด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
โรงพยาบาลดังในลอนดอน นิมนต์พระไทยสอนสมาธิให้หมอ-พยาบาล เรียนรู้การเพิ่มพลังใจด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
โรงพยาบาลดังในลอนดอน นิมนต์พระไทยสอนสมาธิให้หมอ-พยาบาล เรียนรู้การเพิ่มพลังใจด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
แชร์