เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (ครม.ประยุทธ์ 5)

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ http://winne.ws/n20748

1.3 พัน ผู้เข้าชม
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (ครม.ประยุทธ์ 5)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ใจความว่า 

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (ครม.ประยุทธ์ 5)
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (ครม.ประยุทธ์ 5)
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (ครม.ประยุทธ์ 5)
แชร์