สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระราชินี เสด็จฯ ประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาฯ

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 28 พ.ย. สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า http://winne.ws/n20864

1.1 พัน ผู้เข้าชม
สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระราชินี เสด็จฯ ประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาฯ

สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระราชินี เสด็จฯ ประทับ ณ รพ.จุฬาฯ

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 28 พ.ย. สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จเข้ารับการตรวจพระวรกายตามวงรอบปกติ (General Physical Cheak-up) และจะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ที่มา: https://www.siamrath.co.th/n/27196

สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระราชินี เสด็จฯ ประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาฯ
แชร์