ความเชื่อ&ความใช่!!!เหตุในอดีต....ที่ทำให้คลอดก่อนกำหนด

กรรมทำแท้ง หรือฆ่าสัตว์เล็ก และใช้แรงงานสัตว์เล็ก มีวิบากกรรมทำให้คลอดก่อนกำหนด มาเกิดรอบหน้า อยากอยู่ในครรภ์จนครบกำหนด พอดีๆ ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป ให้เว้นจากจากการทำแท้ง เว้นจากการฆ่าลูกสัตว์ เว้นจากการใช้แรงงานเด็ก และสัตว์เล็ก http://winne.ws/n20928

1.8 พัน ผู้เข้าชม
ความเชื่อ&ความใช่!!!เหตุในอดีต....ที่ทำให้คลอดก่อนกำหนด

ความเชื่อ

ครรภ์เป็นที่อยู่ของทารกในวัยที่ก่อตัวเริ่มเจริญเติบโต ทารกส่วนใหญ่จะอยู่ในครรภ์โดยเฉลี่ยประมาณ 38-41 สัปดาห์แต่มีทารกบางคนคลอดก่อนกำหนดทางการแพทย์ระบุว่า การคลอดก่อนกำหนดอยู่ที่ 37 สัปดาห์ ถ้าคลอดเมื่อ 35-36 สัปดาห์ ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา

แต่ถ้าคลอดก่อนกำหนดมากๆที่ 32-33 สัปดาห์ ทำให้ทารกมีน้ำหนักตัวน้อย มีปัญหาตามมามาก

สาเหตุที่ทำให้คลอดก่อนกำหนด เช่น

     1. คุณแม่อายุต่ำกว่า 17 หรือมากกว่า 35 ปี

     2. คุณแม่ที่แท้งบ่อยๆ

     3. คุณแม่ที่มีมดลูกผิดปกติ มดลูกพิการมาแต่กำเนิด

     4. คุณแม่ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ทำให้ทารกเจริญเติบโตไม่ดี

     5. คุณแม่ที่สูบบุหรี่ ดื่มน้ำเมา ทำงานหนักเกินไป และเครียด

ความเชื่อ&ความใช่!!!เหตุในอดีต....ที่ทำให้คลอดก่อนกำหนด


ความใช่

ในทรรศนะกฎแห่งกรรม เกิดจากวิบากกรรม...

     1. ในอดีตชาติ ใช้แรงงานสัตว์ที่ยังเล็กอยู่ 

     2. ในอดีตชาติ ให้แฟนกินยาทำแท้ง แต่ไม่แท้ง ทารกจึงคลอดก่อนกำหนด

     3. ในอดีตชาติ จับลูกหนูเป็นๆ มาดองเหล้ากิน


      สรุปว่า กรรมทำแท้ง หรือฆ่าสัตว์เล็ก และใช้แรงงานสัตว์เล็ก มีวิบากกรรมทำให้คลอดก่อนกำหนด 

มาเกิดรอบหน้า อยากอยู่ในครรภ์จนครบกำหนด พอดีๆ ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป ให้เว้นจากจากการทำแท้ง เว้นจากการฆ่าลูกสัตว์ เว้นจากการใช้แรงงานเด็ก และสัตว์เล็กตอนเกิดมาจะได้แข็งแรงๆ ไม่ต้องเป็น "ลูกกรอก"


https://www.dmc.tv/pages/รู้ทันวิบากกรรม

แชร์