รัฐมนตรีพาณิชย์ ประกาศภารกิจเร่งด่วน 3 ด้าน เน้นสร้างเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง

รัฐมนตรีพาณิชย์ วาง 3 แนวทางดำเนินงาน เน้นสร้างเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง พร้อมขยายตลาดส่งออกต่อเนื่อง โดยเฉพาะการหาตลาดส่งออกให้เอสเอ็มอี และยางพารา ของไทย http://winne.ws/n20952

515 ผู้เข้าชม
รัฐมนตรีพาณิชย์ ประกาศภารกิจเร่งด่วน 3 ด้าน เน้นสร้างเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง

          นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เริ่มทำงานวันแรก ประกาศภารกิจเร่งด่วน 3 ด้าน คือ 

1. สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจระดับฐานราก โดยมุ่งสร้างและกระจายรายได้สู่ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการรายเล็ก ชุมชนและท้องถิ่น เช่น การพัฒนาอาชีพเสริมให้ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคน  

2. เร่งหาตลาดและผลักดันราคาสินค้าเกษตรให้เพิ่มขึ้น 

3. ขยายการส่งออกต่อเนื่อง โดยเฉพาะการหาตลาดให้เอสเอ็มอี 

          ส่วนปัญหาราคายางพาราตกต่ำ รัฐมนตรีพาณิชย์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี กำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบเรื่องการส่งออกยางพารา  

          ด้าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบนโยบายรัฐมนตรีใหม่และเก่า ยึดพระราโชบายของในหลวง รัชกาลที่ 10 ให้ตั้งใจอุทิศตนทำงานเพื่อชาติและประชาชน และตระหนักเสมอว่าประชาชนต้องการความสุข ความมั่นใจและความปลอดภัย ตลอดจนใช้สติปัญญามาขับเคลื่อนการทำงาน


รายงานโดย ทัศน์ศรันย์ ชีพวรรณ

ขอขอบคุณภาพจาก https://www.google.co.th

ขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก https://www.voicetv.co.th/read/S1l-7sfWf

แชร์