ส้มหมู่บ้านสือโหยว มีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปี คุณภาพเป็นเลิศมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง

การปลูกส้มในดินแดนนี้มีประวัติยาวนานมาเป็นเวลากว่า 1,300 ปีแล้ว ส้มของหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่ยอมรับว่ามีคุณภาพชั้นเลิศโดยเชื้อพระวงศ์มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) http://winne.ws/n20970

174 ผู้เข้าชม
share

          ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2017 ของบรรดาเกษตรกรขณะเก็บผลส้มในหมู่บ้านสือโหยว อำเภอหนานเฟิง มณฑลเจียงซี ทางตะวันออกของประเทศจีน การปลูกส้มในดินแดนนี้มีประวัติยาวนานมาเป็นเวลากว่า 1,300 ปีแล้ว ส้มของหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่ยอมรับว่ามีคุณภาพชั้นเลิศโดยเชื้อพระวงศ์มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) และในปีนี้ ผืนดินของที่นี่ก็ยังถูกปกคลุมไปด้วยสวนส้มอันกว้างใหญ่ราว 47,000 เฮกตาร์ ซึ่งคาดว่าจะให้ผลผลิตรวมทั้งปีนี้มากถึง 1.5 พันล้านกิโลกรัม

ขอขอบคุณภาพและแหล่งข่าวจาก เฟสบุ๊ก China Xinhua News

แชร์