ส้มหมู่บ้านสือโหยว มีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปี คุณภาพเป็นเลิศมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง

การปลูกส้มในดินแดนนี้มีประวัติยาวนานมาเป็นเวลากว่า 1,300 ปีแล้ว ส้มของหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่ยอมรับว่ามีคุณภาพชั้นเลิศโดยเชื้อพระวงศ์มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) http://winne.ws/n20970

462 ผู้เข้าชม
ส้มหมู่บ้านสือโหยว มีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปี คุณภาพเป็นเลิศมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง

          ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2017 ของบรรดาเกษตรกรขณะเก็บผลส้มในหมู่บ้านสือโหยว อำเภอหนานเฟิง มณฑลเจียงซี ทางตะวันออกของประเทศจีน การปลูกส้มในดินแดนนี้มีประวัติยาวนานมาเป็นเวลากว่า 1,300 ปีแล้ว ส้มของหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่ยอมรับว่ามีคุณภาพชั้นเลิศโดยเชื้อพระวงศ์มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) และในปีนี้ ผืนดินของที่นี่ก็ยังถูกปกคลุมไปด้วยสวนส้มอันกว้างใหญ่ราว 47,000 เฮกตาร์ ซึ่งคาดว่าจะให้ผลผลิตรวมทั้งปีนี้มากถึง 1.5 พันล้านกิโลกรัม

ส้มหมู่บ้านสือโหยว มีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปี คุณภาพเป็นเลิศมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง
ส้มหมู่บ้านสือโหยว มีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปี คุณภาพเป็นเลิศมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง
ส้มหมู่บ้านสือโหยว มีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปี คุณภาพเป็นเลิศมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง
ส้มหมู่บ้านสือโหยว มีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปี คุณภาพเป็นเลิศมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง

ขอขอบคุณภาพและแหล่งข่าวจาก เฟสบุ๊ก China Xinhua News

แชร์