สุดจะบรรยาย!!!ชาวพุทธชนเผ่ากะเหรี่ยงบ้านเล่อะกรา ยกมือประนมดีใจได้ต้อนรับพระธุดงค์ธรรมะห่มดอย

ระหว่างที่พระธุดงค์ธรรมะห่มดอยเดินธุดงค์จากบ้านโฆ๊ะพะโด๊ะไปยังบ้านพะกะเช เส้นทางผ่านชาวกะเหรี่ยงบ้านเล่อกราซึ่งชาวบ้านเกิดกุศลศรัทธาขอนิมนต์ฉันภัตตาหารเพลที่ชายป่าใกล้หมู่บ้าน http://winne.ws/n21006

1.5 พัน ผู้เข้าชม
สุดจะบรรยาย!!!ชาวพุทธชนเผ่ากะเหรี่ยงบ้านเล่อะกรา ยกมือประนมดีใจได้ต้อนรับพระธุดงค์ธรรมะห่มดอย

สุดจะบรรยาย!!!ชาวพุทธชนเผ่ากะเหรี่ยงบ้านเล่อะกรา ยกมือประนมดีใจได้ต้อนรับพระธุดงค์ธรรมะห่มดอย

ระหว่างที่พระธุดงค์ธรรมะห่มดอยเดินธุดงค์จากบ้านโฆ๊ะพะโด๊ะไปยังบ้านพะกะเช  เส้นทางผ่านชาวกะเหรี่ยงบ้านเล่อกราซึ่งชาวบ้านเกิดกุศลศรัทธาขอนิมนต์ฉันภัตตาหารเพลที่ชายป่าใกล้หมู่บ้าน

เมื่อเห็นพระภิกษุสามเณรธุดงค์ธรรมะห่มดอยมาถึงต่างคนยกมือประนมสาธุในบุญที่ได้เห็นพระเณรจำนวนมาก แต่ละครอบครัวเตรียมหุงข้าวมาถวายพระครั้งแรกในชีวิต

สุดจะบรรยาย!!!ชาวพุทธชนเผ่ากะเหรี่ยงบ้านเล่อะกรา ยกมือประนมดีใจได้ต้อนรับพระธุดงค์ธรรมะห่มดอย
สุดจะบรรยาย!!!ชาวพุทธชนเผ่ากะเหรี่ยงบ้านเล่อะกรา ยกมือประนมดีใจได้ต้อนรับพระธุดงค์ธรรมะห่มดอย
สุดจะบรรยาย!!!ชาวพุทธชนเผ่ากะเหรี่ยงบ้านเล่อะกรา ยกมือประนมดีใจได้ต้อนรับพระธุดงค์ธรรมะห่มดอย

ที่มา fb.อรุณเมธี พุทธิภัทรานันท์

 

แชร์