"แสงสว่างแห่งโพธิธรรมนำสุข ปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓"

พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาลให้โอวาทธรรม และมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับพระสงฆ์ แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ที่เข้าร่วมสาธยายพระไตรปิฎกครบ ๑๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ http://winne.ws/n21137

600 ผู้เข้าชม
"แสงสว่างแห่งโพธิธรรมนำสุข ปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓"

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ให้โอวาทธรรม และมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับพระสงฆ์ แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ที่เข้าร่วมสาธยายพระไตรปิฎกครบ ๑๐ วัน
ตั้งแต่วันที่ ๒-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ จากนั้นนำพระสงฆ์นานาชาติเจริญพระพุทธมนต์ นั้งสมาธิ เจริญจิตภาวนาเพื่อให้โลกเกิดสันติสุขด้วยพระธรรมนำแสงสว่างต่อมนุษยชาติ โดยมีชาวพุทธทั่วโลกทั้งเถรวาทนิกายและมหายานนิกาย ต่างมารวมตัวกันเพื่อสักการะบูชาด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาเป็นจำนวนมาก

โดยงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งนี้รวมคณะสงฆ์จากนานาชาติกว่า ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม อินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และพุทธศาสนิกชนนานาชาติจากทั่วโลกรวม จำนวนกว่า ๓๐,๐๐๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

โดยมีการสวดสาธยายพระไตรปิฎกตลอดวันตลอดคืน บริเวณรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระเจดีย์พุทธคยา

ในปีนี้ทางคณะสงฆ์ไทยเป็นประธานฝ่ายจัดงาน นำโดยพระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมีผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมสาธยายพระไตรปิฎกจำนวนมาก

จากนั้นคุณ วังโม ดิกซีย์ ประธานมูลนิธิประทีปพุทธธรรมนานาชาติอินเดีย ประธานผู้ให้การอุปถัมภ์งานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน และชาวพุทธจากทั่วโลกที่มาพร้อมเพรียงกันในการสาธยายพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และตัวแทนพระสงฆ์จากทั้วโลกได้กล่าวปาฐกถาก่อนปิดงาน

ทั้งนี้ งานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์นานาชาติ พุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่สร้างความร่มเย็นให้แก่โลก

"แสงสว่างแห่งโพธิธรรมนำสุข ปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓"
"แสงสว่างแห่งโพธิธรรมนำสุข ปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓"
"แสงสว่างแห่งโพธิธรรมนำสุข ปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓"
"แสงสว่างแห่งโพธิธรรมนำสุข ปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓"
"แสงสว่างแห่งโพธิธรรมนำสุข ปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓"
แชร์