คณะสงฆ์ไทย-ศรีลังการ่วมจัดพิธีบรรพชาหมู่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวิส-ลังกา ประเทศศรีลังกา

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมสวิส-ลังกา ประเทศศรีลังกา จัดโครงการบรรพชาสามเณรระยะสั้น เพื่อให้ชายชาวศรีลังกาได้มีโอกาสศึกษาธรรมะและแก้ปัญหาจำนวนพระภิกษุในประเทศศรีลังกาที่มีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ http://winne.ws/n21222

711 ผู้เข้าชม
คณะสงฆ์ไทย-ศรีลังการ่วมจัดพิธีบรรพชาหมู่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวิส-ลังกา ประเทศศรีลังกา

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมสวิส-ลังกา ประเทศศรีลังกา จัดโครงการบรรพชาสามเณรระยะสั้น เพื่อให้ชายชาวศรีลังกาได้มีโอกาสศึกษาธรรมะและแก้ปัญหาจำนวนพระภิกษุในประเทศศรีลังกาที่มีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางโครงการได้จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผม ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 ท่าน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวิส-ลังกา เมืองกาตะนะ ประเทศศรีลังกา และพิธีบรรพชาจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ วัดศรีวัฒนารามมหาวิหาร พิธีเวลา 7.00 น. โดยมีพระวิเทศภาวนาจารย์ (พม.สมบุญ  สัมมาปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ได้เมตตาเดินทางมาเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกาย

คณะสงฆ์ไทย-ศรีลังการ่วมจัดพิธีบรรพชาหมู่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวิส-ลังกา ประเทศศรีลังกา
คณะสงฆ์ไทย-ศรีลังการ่วมจัดพิธีบรรพชาหมู่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวิส-ลังกา ประเทศศรีลังกา
คณะสงฆ์ไทย-ศรีลังการ่วมจัดพิธีบรรพชาหมู่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวิส-ลังกา ประเทศศรีลังกา
คณะสงฆ์ไทย-ศรีลังการ่วมจัดพิธีบรรพชาหมู่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวิส-ลังกา ประเทศศรีลังกา
คณะสงฆ์ไทย-ศรีลังการ่วมจัดพิธีบรรพชาหมู่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวิส-ลังกา ประเทศศรีลังกา
คณะสงฆ์ไทย-ศรีลังการ่วมจัดพิธีบรรพชาหมู่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวิส-ลังกา ประเทศศรีลังกา
คณะสงฆ์ไทย-ศรีลังการ่วมจัดพิธีบรรพชาหมู่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวิส-ลังกา ประเทศศรีลังกา
แชร์