"กำนันเป๊าะ" ได้รับการพักโทษ เข้าเกณฑ์อายุเกิน 70 ปี และป่วยหนักโรคมะเร็งเข้ารพ.รักษาตัว

วานนี้ (วันที่ 15 ธันวาคม 60) พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ตามที่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการพักการลงโทษประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561 http://winne.ws/n21227

998 ผู้เข้าชม
"กำนันเป๊าะ" ได้รับการพักโทษ เข้าเกณฑ์อายุเกิน 70 ปี และป่วยหนักโรคมะเร็งเข้ารพ.รักษาตัวแหล่งภาพจาก www.khaosod.co.th

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผย "กำนันเป๊าะ" ได้รับการพักโทษ เข้าเกณฑ์อายุเกิน 70 ปี และป่วยหนักโรคมะเร็ง

วานนี้ (วันที่ 15 ธันวาคม 60) พันตำรวจเอกณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ตามที่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการพักการลงโทษประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561 โดยได้สรุปผลการพิจารณาเห็นชอบให้พักการลงโทษกรณีปกติ จำนวน 407 ราย และกรณีมีเหตุพิเศษ จำนวน 2 รายนั้น ต่อมาในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้อนุมัติพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ จำนวน 2 รายดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการพักการลงโทษ กรมราชทัณฑ์ ได้นำเสนอ ซึ่งเป็นไปตาม ข้อ 92 วรรคสาม แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ประกอบมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 

ประกอบประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้าโครงการพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงฯ พ.ศ.2560 โดยนักโทษที่ได้รับ การพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษจำนวน 2 ราย ประกอบไปด้วย น.ช.สมชาย คุณปลื้ม คดีสนับสนุนให้เจ้าพนักงาน (มีหน้าที่ซื้อทรัพย์) ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต และคดีร่วมกันใช้ จ้างวาน ให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองฯ และน.ญ.จันทร์เพ็ญ สืบเม้ย คดีมีและพยายามจำหน่ายยาบ้า   

พันตำรวจเอก ณรัชต์ฯ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษดังกล่าว มีคุณสมบัติอยู่ใน เกณฑ์ได้รับพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษต้องโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำหนดโทษครั้งหลังสุด โดย น.ช.สมชายฯ มีอาการเจ็บป่วยร้ายแรง เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย รวมทั้งเป็นผู้สูงอายุมีอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ส่วน น.ญ.จันทร์เพ็ญฯ ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะที่ 3 ซึ่งการพักการลงโทษกรณีพิเศษนั้นมีขึ้น เพื่อเป็นการสงเคราะห์ให้นักโทษเด็ดขาดได้รับการดูแลและรับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมตามหลักมนุษยธรรม และที่สำคัญได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตในบั้นปลายกับครอบครัว 


ที่มา: https://www.voicetv.co.th/read/SktHiQWGz

แชร์