เผยผลสำรวจหอการค้าไทย ชี้ 5 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับไอที ดาวรุ่ง ปี 2561

ม.หอการค้าไทย ได้จัดอันดับอาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงในยุคดิจิตอลปี 2561 พบว่า 5 อันดับอาชีพดาวรุ่ง ได้แก่ แพทย์ผิวหนัง หรือศัลยแพทย์ , โปรแกรมเมอร์ หรือนักวิเคราะห์ข้อมูล , นักการตลาดออนไลน์ , นักการเงิน และนักออกแบบวิเคราะห์ระบบไอที http://winne.ws/n21289

582 ผู้เข้าชม
เผยผลสำรวจหอการค้าไทย ชี้ 5 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับไอที ดาวรุ่ง ปี 2561แหล่งภาพจาก Enterprise IT Pro

หอการค้าไทย เผยผลสำรวจปี 2561 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจะเป็นดาวรุ่ง โดยเฉพาะโปรแกรมเมอร์ ผลจากการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่ออาชีพในปี 2561 มาจากภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง คาดเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 4.2 จากนโยบายการผลักดันประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวมีราคาไม่สูงและเข้าถึงง่าย ตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

ที่สำคัญภาคธุรกิจ ได้ปรับตัวเพื่อรองรับเทคโนโลยี โดยนำฐานข้อมูลมาใช้วิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ ซึ่งศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดอันดับอาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงในยุคดิจิตอลปี 2561 พบว่า 5 อันดับอาชีพดาวรุ่ง ได้แก่ แพทย์ผิวหนัง หรือศัลยแพทย์ , โปรแกรมเมอร์ หรือนักวิเคราะห์ข้อมูล , นักการตลาดออนไลน์ , นักการเงิน และนักออกแบบวิเคราะห์ระบบไอที

ส่วน 5 อันดับอาชีพดาวร่วง ได้แก่ อาชีพตัดไม้ หรือช่างไม้ไม่มีฝีมือ ,พ่อค้าคนกลาง, ย้อมผ้า ,ไปรษณีย์ด้านการส่งจดหมาย และพนักงานขายสินค้าหน้าร้าน


ที่มา: https://voicetv.co.th/read/ryPsjGIGG

แชร์