แก้ไขเรื่องของความรัก - เนื้อคู่ - คำอธิษฐาน เพื่อให้สมหวังในความรัก

เมื่อยังต้องมีคู่ควรหาคู่บุญคู่บารมี โดยต้องเริ่มต้น..เรื่องการดูเนื้อคู่และเลือกให้ถูกต้องตั้งแต่แรก ที่ต้องพิจาณาเขาและเราคือ ศีล ปัญญา ศรัทธาและจาคะหรือการให้ที่ควรจะเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน แต่อย่างที่พูดอยู่เสมอว่า สัตว์โลกนั้นมีกรรมเป็นของตัวเอง http://winne.ws/n21423

1.4 พัน ผู้เข้าชม
แก้ไขเรื่องของความรัก - เนื้อคู่ - คำอธิษฐาน เพื่อให้สมหวังในความรักแหล่งภาพจาก www.goosiam.com

วิธีแก้ไขในเรื่องของความรักและเนื้อคู่

       ในอันที่จริง เรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องที่มาแก้ที่ปลายเหตุแล้ว ทางที่ดีต้องเริ่มจากเหตุของมันก่อน คือ เรื่องการดูเนื้อคู่และเลือกให้ถูกต้องตั้งแต่แรกที่ต้องพิจาณาถึง ศีล ปัญญา ศรัทธาและจาคะหรือการให้ที่ควรจะเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน แต่อย่างที่พูดอยู่เสมอว่า สัตว์โลกนั้นมีกรรมเป็นของตัวเอง ดังนั้นเราอาจจะไม่ได้เลือกคู่ครองคนนี้ แต่ไม่อาจจะปฏิเสธได้ เพราะกรรมเป็นผู้ลิขิตให้เป็นเช่นนี้

      หลายคนมีปัญหามากในเรื่องคู่ครอง เริ่มจากภายในทั้งขัดแย้งกันทางความคิด นำมาสู่ผลแห่งการกระทำที่ต่างคนก็ไม่พอใจในการกระทำนั่น ทั้งกินเหล้า เที่ยวเตร่การงานไม่ทำหรือสนใจจะทำ การมักมากในกามารมณ์จนเกินเหตุทำให้เกิดความร้าวฉานในชีวิตคู่ การข่มเหงทำร้ายจิตใจให้บอบช้ำทั้งที่มีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตาม

      ทางที่จะเปลี่ยนเรื่องเหล่านี้จากร้ายให้กลับมาเป็นดี เปลี่ยนจากคู่เวรคู่กรรมมาเป็นคู่แท้ คู่บุญบารมีนั้น ทำได้ คือ ต้องทำกรรมดีเท่านั้นที่จะเปลี่ยนทุกอย่างได้ ขอให้มีศรัทธาในความเชื่อเถิดว่า ทำดีย่อมต้องได้ดี ทำบุญต้องได้บุญ มีแนวทางแก้ไขให้จากร้ายกลายเป็นดีได้ดังนี้

      1. คิดดี ทำดี กับเขาหรือเธอในทุก ๆ เรื่อง ทั้งกาย วาจา ใจ ปรารถนาให้เขามีความสุขและกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี ความดีเหล่านั้นจะไปละลายพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาให้หมดหรือเบาบางลงในระดับที่เราพอที่จะรับได้ หรือหมดพิษไปเลยก็มีมาแล้ว เปรียบความไม่ดีของเขานั้น เป็นยาพิษหนึ่งช้อนถ้าเรากินเข้าไปโดยไม่ผสมอะไร เราตายทันทีแน่นอนแต่ถ้าเราเอากรรมดี คือ น้ำสะอาดหนึ่งตุ่มมาละลายมัน ผลพิษของมันนั้นเบาบางจนแทบทำอะไรเราไม่ได้เลย อันนี้ประการหนึ่ง

แก้ไขเรื่องของความรัก - เนื้อคู่ - คำอธิษฐาน เพื่อให้สมหวังในความรักแหล่งภาพจาก Pantip

       2. หมั่นชักชวนเขาหรือเธอให้ทำบุญกุศล ทำทาน รักษาศีล ภาวนา บางคนต้องอาจจะต้องใช้อุบายบ้าง ก็ไม่น่าจะผิดอะไร เพราะเราทำไปด้วยเจตนาที่ดี ที่รักเขาและอยากเห็นเขากลับมาเป็นคนดีดั่งเดิม บุญกุศลที่ทำร่วมกันก็จะเป็นบุญใหม่ไปคลายวิบากกรรมที่กำลังได้รับที่ทำให้ชีวิตรักนั้นมีปัญหา ให้คลายตัวลงและเปิดทางให้บุญที่ร่วมกันทำมาส่งผลเร็วขึ้น ซึ่งหมายความว่าจะสุขมากกว่าทุกข์แล้ว

       หมั่นอธิษฐานขอพลังบุญอันยิ่งใหญ่ช่วยทำให้เขาเดินกลับมาสู่ความดีงาม แรงอธิษฐานเหล่านั้นจะช่วยได้แน่นอน จะเร็วหรือช้าอยู่ที่บุญกุศลที่เราทำนั้นมีอานิสงส์มากน้อยเพียงใด

      บางคู่ ในตอนแรกยังไม่สามารถพาคู่ครองไปสู่เส้นทางบุญที่ว่าได้ อาจจะเป็นเพราะเขาหรือเธอนั้นมีวิบากกรรมมาบังตา บังใจอยู่หรือกำลังส่งผลอยู่ การต้องเริ่มจากการโมทนาอุทิศบุญที่ตัวเราเป็นคนทำส่งไปให้เขา ระบุชื่อเขาหรือเธอทุกครั้ง ให้เป็นบุญใหม่แม้เจ้าตัวเขาจะไม่ได้ทำเองก็ตาม

      หลังจากการทำบุญทุกครั้ง ก็โมทนาอุทิศบุญส่งไปให้ ไม่นานนักบุญที่เขาไม่เคยมีก็จะมีขึ้นมาได้ และยิ่งได้ไปร่วมทำบุญกุศลด้วยกัน บุญของทั้งสองคนก็จะร่วมกันเป็นกองบุญที่ใหญ่ขึ้น ๆ และเป็นจริงที่ว่า บุญกุศลเท่านั้นที่จะมีอำนาจทำให้วิบากกรรมต่าง ๆ ได้เบาบางลงไป จนแทบอาจจะไม่มีผลเลยก็ได้ในชาตินี้ แต่อย่างไรก็ดีก็คงต้องได้รับเศษเวรเศษกรรมีที่ทำมา เพราะเป็นกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงไปได้เมื่อเราได้ทำกรรมดีร่วมกันแล้ว สิ่งที่สำคัญท่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ต้องละเว้นกรรมชั่วด้วย อย่างน้อยการรักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัดนั้นจะเป็นกำแพงกั้นไม่ให้ความชั่วและความไม่ดีมาสู่ชีวิตของเราทั้งคู่ได้

       3. ให้อโหสิกรรมต่อกันและกัน ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะแนวทางไว้ว่า ถ้าเราสามารถทำให้คู่ของเรานั้น กล่าวอโหสิกรรมให้กับเรา และเราให้อโหสิกรรมต่อเขาหรือเธออย่างจริงใจ วิบากกรรมไม่ดีที่เคยทำร่วมกัน ก็จะได้ยกเลิกกันไป ซึ่งจะเป็นผลดีอย่างมากของคนทั้งคู่ เพราะสิ่งที่เราเป็นหนี้แก่กันและกันได้ถูกชดใช้ไปแล้ว

      สำหรับเรื่องของการแก้ภายนอกนั้น เป็นเรื่องของทางโลกซึ่งส่วนมากจะเดือดร้อนในเรื่องฐานะการเงิน ที่เราทั้งหลายหลงเข้าใจผิดว่า เป็นสิ่งล้ำค่าสำคัญต่อชีวิต ซึ่งจริง ๆ แล้วมันไม่ใช่ ทรัพย์สมบัติที่ยั่งยืนคงทนนั้น คือ อริยทรัพย์ของพระพุทธองค์เท่านั้น

แก้ไขเรื่องของความรัก - เนื้อคู่ - คำอธิษฐาน เพื่อให้สมหวังในความรักแหล่งภาพจาก รีทวิต

การถอนคำอธิษฐานและให้สมหวังในความรัก

       การที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรัก อาจจะมาจากการที่ชาติหนึ่งชาติใดเคยสร้างกรรมเอาไว้และอาจจะมีกรรมผูกพันจากการอธิษฐานเอาไว้ แนะนำให้ทำการถอนการอธิษฐานเสียก่อน เหมือนกับเราไปขอแก้ไขในสิ่งที่เราเคยทำเอาไว้ ซึ่งจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้น ต้องอยู่ที่บุญของตนเองด้วย

คำถอนอธิษฐาน และให้สมหวังในความรัก

       “ข้าพเจ้า ………..(เอ่ยชื่อตนเอง) ขออาราธนา ขอพระเมตตาบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระมหาจักรพรรดิทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอรหันต์ พระโพธิสัตว์ พระอริยสงฆ์ อริยบุคคล ครูบาอาจารย์สืบ ๆ กันมา 

      ด้วยข้าพเจ้าเคยประมาทพลาดพลั้ง เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิด้วยความไม่รู้ ข้าพเจ้าขอถอนสาปแช่ง คำอธิษฐาน และพันธนาการทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวง หากแม้นข้าพเจ้าเคยร่วมอธิษฐานครองคู่กับผู้ใดมาก็ตาม หรือทุกการอธิษฐานที่เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อม เกิดบาปและอุปสรรคทั้งปวง

       ข้าพเจ้าขอยกเลิกคำอธิษฐาน เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน และอโหสิกรรมให้แก่บุคคลเหล่านั้น เพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลพระนิพพานในที่สุด

      ด้วยผลบุญแห่งการให้อภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ ขอได้พบแต่กัลยาณมิตร ให้ห่างจากคนพาลทั้งหลาย และได้พบกับเนื้อคู่ในลำดับต้นที่มาจากบุญเท่านั้น (หรือเนื้อคู่ในปัจจุบันให้พบแต่ความสุขความเจริญ สุขกายสบายใจ)

      ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาอย่างดีแล้วตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าจงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ ๆ ทุกประการเทอญ…”

แก้ไขเรื่องของความรัก - เนื้อคู่ - คำอธิษฐาน เพื่อให้สมหวังในความรักแหล่งภาพจาก DMC.tv

 เมื่อเสร็จการกล่าวถอนอธิษฐานแล้ว ขอให้ทำสมาธิต่ออีก ไม่ว่าจะนานแค่ไหน และต้องวิปัสสนา หรือพิจารณาธรรมด้วยก่อนถอนตัวจากสมาธิ (ดูจากบทแรกเรื่องปลุกตัวเองให้ศักดิ์สิทธิ์)  เสร็จแล้วให้อุทิศบุญแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรไม่ว่าจะเป็นสรรพสัตว์ใด มนุษย์หรืออมนุษย์ ญาติก็ดี ไม่ใช่ญาติก็ดี เมื่อแผ่เมตตาเสร็จสิ้นแล้วเป็นอันจบการถอนอธิษฐานตามแบบฉบับของครูบาอาจารย์ที่สืบทอดมาแต่ครั้งโบราณ

            บัดนี้เราเป็นผู้หลุดพ้นจากการอธิษฐานในอดีตชาติหรือในชาติปัจจุบันที่เคยไปอธิษฐานเอาไว้ทั้งปวง ต้องลด ละ เลิกกรรมชั่วทั้งปวงทันที ถือศีล 5 เท่าที่จะทำได้อย่างให้ด่างพร้อยหรือขาดข้อใด ถ้าขาดต้องสมาทานศีล 5 ใหม่ทั้งหมด หมั่นสร้างบุญกุศลอย่าได้ขาด ให้เป็นเหมือนเราต้องกินข้าวเพื่อเสริมกำลังทุกวัน การสร้างบุญก็เหมือนกันที่ต้องสร้างตลอดเวลา ยิ่งในคนที่มีปัญหาในความรักทุกเรื่องต้องเร่งทำเสีย

             ในทุกเช้าและก่อนนอน อย่าลืมหมั่นสวดมนต์ทำสมาธิเจริญภาวนา และอุทิศบุญไปถึงคนรักคู่รัก สามีหรือภรรยา คู่กรรมคู่เวรทุกครั้ง

เชื่อได้ว่า ชีวิตจะเริ่มสมหวังในเรื่องของความรักและทุกสิ่งที่ดีๆ ในชีวิตกำลังเข้ามานับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป


อ่านต่อได้ที่: https://torthammarak.wordpress.com/2011/06/03/บุญพลิกชีวิตรัก-ชีวิตคู/

แชร์