คณะศิษย์วัดพระธรรมกายจำนวนมากร่วมงานบุญเนื่องในอายุวัฒนมงคล 77 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

พิธีถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์สามเณร ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 277,777,777 จบ ณ มหารัตนวิหารคด หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ http://winne.ws/n21443

3.0 พัน ผู้เข้าชม

คณะศิษย์วัดพระธรรมกาย จำนวนมาก ร่วมงานมุทิตาวันคล้ายวันเกิด หลวงพ่อทัตตชีโว 21 ธันวาคม 2560 

พิธีถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์สามเณร ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

พิธีถวายภัตตาหาร เนื่องในอายุวัฒนมงคล 77 ปี หลวงพ่อทัตตะชีโว

พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรวันคล้ายวันเกิดครบ 77 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

ภาคเย็น - ภาคค่ำ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 277,777,777 จบ ณ มหารัตนวิหารคด และพิธีเวียนประทักษิณ รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

แชร์