สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือสวดมนต์ เพื่อประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี 2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ​นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์แก่กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เพื่อนำไปแจกให้แก่ประชาชน http://winne.ws/n21500

253 ผู้เข้าชม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือสวดมนต์ เพื่อประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์แจกประชาชนในการสวดมนต์ข้ามปี ศน.เตรียมจัดส่งไปยังวัดและสถานที่จัดสวดมนต์ทั่วประเทศ

           เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ​นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์แก่กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เพื่อนำไปแจกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัด หรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ สำหรับใช้เป็นบทสวดมนต์ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และโอกาสอื่น ๆ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสิริมงคลอย่างยิ่งของพสกนิกรชาวไทย

​      สำหรับหนังสือสวดมนต์ดังกล่าว ประกอบด้วยบทสวดมนต์บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย 3 บท และบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 34 บท พร้อมคำแปล เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์แต่ละบทที่จะสวด ซึ่งเคยพระราชทานบทสวดมนต์ดังกล่าวในการสวดมนต์  ณ พระลานพระราชวังดุสิต มาแล้ว ซึ่ง ศน.จะจัดส่งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทุกจังหวัด เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีต่อไป

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือสวดมนต์ เพื่อประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี 2561

  ​ทั้งนี้กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้บูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชน และองค์การศาสนาทุกศาสนากว่า 20 หน่วยงาน จัดกิจกรรมในนามของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในปีพุทธศักราช 2561 ประกอบด้วยในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 – 23.30 น. ภายในแต่ละวัดมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ปาฐกถาธรรม สวดมนต์และเจริญจิตภาวนา   

       นายวีระ กล่าวต่อไปว่า ​หลังจากนั้นเวลา 23.40 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลต่อมาเวลา 23.45 - 23.50 น. สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าบทนะโม 3 จบ บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิติปิโส ภะคะวา) และเวลา 24.00 น. ลั่นฆ้องชัย 9 ครั้งและสวดมนต์บทชยันโต และเมื่อเข้าสู่วันที่ 1 มกราคม 2561 แต่ละวัดมีการสวดมนต์รับปีใหม่บทชัยมงคลคาถา (พาหุง) และเวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือสวดมนต์ เพื่อประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี 2561แหล่งภาพจาก ข่าวไทยพีบีเอส - Thai PBS

นอกจากนี้ วธ.จัดสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 15 จังหวัด อาทิ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นครพนม สระแก้ว ระนอง สตูล ฯลฯ นอกจากนี้ ศาสนิกชนในศาสนาคริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์อธิษฐานขอพรตามหลักธรรมทางศาสนา ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ.2561 และถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/edu-health/306970

แชร์