คน 3 แบบที่เรายิ่งอยู่ใกล้ยิ่งปลอดภัยและมีความสุข

มีคนอยู่ 3 คนที่เราต้องพาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆ เพราะยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งได้ความรู้ยิ่งปลอดภัย และยิ่งมีความสุข http://winne.ws/n21508

2.2 พัน ผู้เข้าชม
คน 3 แบบที่เรายิ่งอยู่ใกล้ยิ่งปลอดภัยและมีความสุข

โบราณว่าอยากจะเป็นแบบไหนต้องคบคนแบบนั้นจะสุขจะทุกข์จะดีหรือเลวหรือจะเจริญหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเลือกคบคนเป็นสำคัญ 

คนแรก คือ "คนเก่ง"

คนเก่งจะทำให้เรารู้สึก "ทึ่ง"
ทำให้เราได้เรียนรู้วิธีคิด วิธีทำงานของเขา
ซึ่งจะทำให้เรา "เก่ง" ตามไปด้วย

คนที่สองคือ "คนดี"
คนดีจะทำให้เรารู้สึกถึงสัมผัส
ของความ "สงบร่มเย็น"
ความรู้สึกที่จะแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น

คนสุดท้าย คือ "คนมีความสุข"
คนมีความสุข จะทำให้เรา "สุขใจ" ไปด้วย
เพราะเขาจะมองอะไรในมุมบวกเสมอ
พลังแห่งความสุข จึงกระจายเข้าสู่ตัวเราด้วย

ชีวิตเราจะ "เก่ง ดี และ สุขใจ" ได้
หากเรา "เลือก" อยู่ใกล้ "คนเก่ง คนดี คนมีความสุข"

ยิ่งอยู่ใกล้ เรายิ่งเก่ง 
ยิ่งคบหา เรายิ่งดี
ยิ่งพูดคุย เรายิ่งสุขใจ

ชีวิตเราจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับ "คนที่เราเลือกคบ"


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

เพจคำคม ธรรมะ

 www.google.co.th

คน 3 แบบที่เรายิ่งอยู่ใกล้ยิ่งปลอดภัยและมีความสุข
แชร์