กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนน้องๆหนูประกวด “หนูน้อยแห่งวังจันทรเกษม” ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2561

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญน้องๆหนูเข้าการประกวด “หนูน้อยแห่งวังจันทรเกษม” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ภายใต้แนวคิด “เด็กเอ๋ย เด็กดี” http://winne.ws/n21532

992 ผู้เข้าชม
กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนน้องๆหนูประกวด “หนูน้อยแห่งวังจันทรเกษม”  ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2561

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญน้องๆหนูเข้าการประกวด“หนูน้อยแห่งวังจันทรเกษม” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติปี 2561 ภายใต้แนวคิด “เด็กเอ๋ย เด็กดี” เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและปลูกจิตสำนึกความเป็นไทยด้วยการให้ผู้เข้าประกวดแต่งกายด้วยชุดไทย (ยุคไหนก็ได้)โดยแบ่งการประกวด 3 ระดับ 

ระดับอนุบาล อายุ 3 - 5 ปี, 

ระดับประถมอายุ 6 - 12 ปี และ

ระดับมัธยม อายุ 13 – 15 ปี 

ซึ่งแบ่งเป็นประเภทชาย และหญิงเพื่อชิงเงินทุนการศึกษารวมกว่า 30,000 บาทและถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเฟสบุ๊คเซิร์จคำว่า “หนูน้อยวังจันทรเกษม 2561”    

สามารถขอใบสมัครและส่งใบสมัครได้ทาง www.facebook.com/pg/MOEChildrenDay2018/

สอบถามโทร 02-6187781-4 หรือ 086-9770112

แชร์