4 ยุคสมัย!..ประวัติศาสตร์โรงภาพยนตร์แห่งประเทศสยาม

ยุคที่ 1 เริ่มตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ พ.ศ.​ 2440 ตรงกับในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 คณะภาพยนตร์เร่ได้เริ่มบุกเบิกเข้ามาฉายภาพยนตร์ตามโรงแรม และโรงละครต่าง ๆ ในสยามประเทศ ปีละรายบ้าง สองรายบ้าง http://winne.ws/n21548

291 ผู้เข้าชม
แชร์