พักรถ-พักคน เดินทางปีใหม่2561 แวะใช้บริการศูนย์ “อาชีวะอาสา"บริการฟรี 252 จุดทั่วไทย

เพื่อความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม “ศูนย์อาชีวะอาสา : เทศกาลปีใหม่ 2561” ในการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวก ตามเส้นทางถนนสายหลัก และสายรองในทุกจังหวัดทั่วประเทศ http://winne.ws/n21550

561 ผู้เข้าชม
พักรถ-พักคน เดินทางปีใหม่2561 แวะใช้บริการศูนย์ “อาชีวะอาสา"บริการฟรี 252 จุดทั่วไทย

สอศ.ชวนใช้บริการ ศูนย์ “อาชีวะบริการ”ฟรี 252 จุด ตรวจสภาพรถก่อนเดินทางทั่วไทย พักรถ – พักคน รับปีใหม่ 2561

วันนี้ 29 ธ.ค.2560 นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์อาชีวะอาสา : เทศกาลปีใหม่ 2561 ที่ จ.สุพรรณบุรี โดยนายบุญส่ง กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม “ศูนย์อาชีวะอาสา : เทศกาลปีใหม่ 2561” ในการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวก ตามเส้นทางถนนสายหลัก และสายรองในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

พักรถ-พักคน เดินทางปีใหม่2561 แวะใช้บริการศูนย์ “อาชีวะอาสา"บริการฟรี 252 จุดทั่วไทย

เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและให้บริการประชาชน เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจร ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่ง สอศ.ได้จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา 252 แห่ง โดยมีนักเรียน นักศึกษา คณะครูจากสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกว่าห้าหมื่นคน ซึ่งนักเรียน นักศึกษา จะได้ใช้ความรู้ตามสาขาวิชาชีพให้บริการ ช่วยเหลือสังคม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

รองเลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า การให้บริการจุดพักรถศูนย์อาชีวะอาสาทุกจุดจะมีบริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้แก่ บริการตรวจเติมน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันครัชต์ เติมความดันลมยาง ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ และเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรี รวมทั้งบริการด้านอื่น ๆ เช่น บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น แนะนำข้อมูลเส้นทางการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และในบางศูนย์มีจุดบริการนวดผ่อนคลายด้วย โดยได้ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฟรี มาตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 และจะบริการไปถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 ช่วงเวลา 08.30 -00.30 น.

พักรถ-พักคน เดินทางปีใหม่2561 แวะใช้บริการศูนย์ “อาชีวะอาสา"บริการฟรี 252 จุดทั่วไทย

ทั้งนี้ ศูนย์บริการมีจุดสังเกต คือ เต็นท์สีม่วง 2 หลัง มีนักเรียน นักศึกษา สวมเสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีม่วงให้บริการในเต็นท์ ตลอดเส้นทางจะมีป้ายบอกทางเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่ 1 กิโลเมตร 500 เมตร และถึงแล้ว “อาชีวะอาสา” 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08-5906-5499, 09-8209-7478 หรือเข้าดูที่ www.vec.go.th หรือค้นหาผ่านแอพพลิเคชั่น “อาชีวะอาสา”

ที่มา: https://www.siamrath.co.th/n/28730

พักรถ-พักคน เดินทางปีใหม่2561 แวะใช้บริการศูนย์ “อาชีวะอาสา"บริการฟรี 252 จุดทั่วไทย
พักรถ-พักคน เดินทางปีใหม่2561 แวะใช้บริการศูนย์ “อาชีวะอาสา"บริการฟรี 252 จุดทั่วไทย
แชร์