พระแซมยุรนันท์ ทำบุญเลี้ยงพระที่จะเดินธุดงค์ จำนวน 120 รูป ที่วัดไทยพุทธคยา อินเดีย

พระแซม ยุรนันท์ ทำบุญวันเกิดสร้างบุญเติมบารมีให้แก่ตนเองเพิ่มเติมด้วยการเลี้ยงภัตตาหารพระที่ถือธุดงควัตรจำนวน 120 รูป ณ.วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย http://winne.ws/n21578

2.6 พัน ผู้เข้าชม
พระแซมยุรนันท์ ทำบุญเลี้ยงพระที่จะเดินธุดงค์ จำนวน 120 รูป ที่วัดไทยพุทธคยา อินเดีย

พระไทยที่พุทธคยาได้ร่วมกันอนุโมทนากับพระแซมยุรนันท์  ที่เพิ่งอุปสมบทไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา ใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์  โดยท่านได้ฉายาว่า ยุตฺตมนฺติโพธิ วันที่ 2 ที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดท่าน ท่านจึงถือโอกาสทำบุญถวายภัตตาหารพระที่ถือธุดงควัตรจำนวน 120  รูป ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจและน่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่ง

มาชมชมภาพและข้อความในเฟซบุ๊กของพระธรรมวิทยากรไทย ในแดนพุทธภูมิกันค่ะ

๒ มกราคม ๒๕๖๑

ขออนุโมทนา พระยุตฺตมนฺติโพธิ (พระแซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี)

ได้เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ผู้ถือธุดงควัตรทั้งหมด จำนวน ๑๒๐ รูป ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย

ซึ่งพระธุดงค์ทั้งหมดกำลังจะออกเดินธรรมยาตรา ตามรอยบาทพระศาสดาในสังเวชนียสถานด้วยเท้า เป็นระยะทาง ๒,๖๐๐ กิโลเมตร ระยะเวลา ๙๙ วัน

ในวันนี้ อันเป็นวันครบรอบวันเกิดของ  พระยุตฺตมนฺติโพธิ (พระแซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี) ท่านจึงอาศัยโอกาสนี้สร้างบุญเติมบารมีให้แก่ตนเองเพิ่มเติม ในวาระที่ได้อุปสมบทเป็นพระที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาด้วยกัน


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

เฟซบุ๊ก พระธรรมวิทยากรไทย ในแดนพุทธภูมิ

พระแซมยุรนันท์ ทำบุญเลี้ยงพระที่จะเดินธุดงค์ จำนวน 120 รูป ที่วัดไทยพุทธคยา อินเดีย
พระแซมยุรนันท์ ทำบุญเลี้ยงพระที่จะเดินธุดงค์ จำนวน 120 รูป ที่วัดไทยพุทธคยา อินเดีย
พระแซมยุรนันท์ ทำบุญเลี้ยงพระที่จะเดินธุดงค์ จำนวน 120 รูป ที่วัดไทยพุทธคยา อินเดีย
พระแซมยุรนันท์ ทำบุญเลี้ยงพระที่จะเดินธุดงค์ จำนวน 120 รูป ที่วัดไทยพุทธคยา อินเดีย
พระแซมยุรนันท์ ทำบุญเลี้ยงพระที่จะเดินธุดงค์ จำนวน 120 รูป ที่วัดไทยพุทธคยา อินเดีย
พระแซมยุรนันท์ ทำบุญเลี้ยงพระที่จะเดินธุดงค์ จำนวน 120 รูป ที่วัดไทยพุทธคยา อินเดีย
แชร์