วัดพระธรรมกายร่วมจัดพิธีลอยโคมเพื่อสันติภาพร่วมกับผู้นำศาสนา ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ

องค์กรวัดพระธรรมกาย ได้รับเชิญ จากTaman Wisata Candi Borobudur และ Gathaya Cahyayuda PT. และสื่อทางวิทยุ โทรทัศน์ เวปไซต์ ภาครัฐและเอกชน หลายฝ่าย จัดพิธีลอยโคมเพื่อสันติภาพ 2,500 ดวงณ ลานAksobya มหาเจดีย์บรมพุทโธ http://winne.ws/n21579

1.1 พัน ผู้เข้าชม
วัดพระธรรมกายร่วมจัดพิธีลอยโคมเพื่อสันติภาพร่วมกับผู้นำศาสนา ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ

#สมาคม #MBMI #และ #Dhammakaya #International #Organization..!!!

 ได้รับเชิญ จากTaman Wisata Candi Borobudur (ทามานวิสาตา จานดี โบโรบูดูร์) และ Gathaya Cahyayuda PT.(กาตะยา จาฮ์ยะยูดา) และสื่อทางวิทยุ โทรทัศน์ เวปไซต์ ภาครัฐและเอกชน หลายฝ่าย  จัดพิธีลอยโคมเพื่อสันติภาพ 2,500 ดวง "Light of Peace" เนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในงาน BorobudurNite 2017  ณ ลานAksobya (อักโซเบี่ย) มหาเจดีย์บรมพุทโธ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

วัดพระธรรมกายร่วมจัดพิธีลอยโคมเพื่อสันติภาพร่วมกับผู้นำศาสนา ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ

   ก่อนงาน มีการโฆษณาทางสื่อ โทรทัศน์ วิทยุ และทางSocial Media ทั้งภาครัฐและเอกชน มากมาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพื่อประชาสัมพันธ์งานลอยโคมสันติภาพในครั้งนี้ โดยฝ่ายภาครัฐ (เจ้าของงาน) คาดหวังว่า ปีนี้จะเป็นการลอยโคมที่เป็นระบบ ระเบียบ เรียบร้อยและงดงาม กว่าทุกๆครั้ง ที่จัดกันเอง และคาดหวังว่าจะมีบรรยากาศปีใหม่ที่ดีกว่าทุกๆปี

วัดพระธรรมกายร่วมจัดพิธีลอยโคมเพื่อสันติภาพร่วมกับผู้นำศาสนา ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
วัดพระธรรมกายร่วมจัดพิธีลอยโคมเพื่อสันติภาพร่วมกับผู้นำศาสนา ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ

พิธีเริ่มในเวลา 22.30 น.เมื่อผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000คน ได้เข้าสู่ลานพิธี ซึ่งประดับด้วยโคมเทียนกว่า 2,000 ดวง  ท่านผู้นำศาสนา  ซึ่งประกอบด้วย ศาสนาอิสลาม,ศาสนาคริสเตียน,ศาสนาคริสต์ นิกายแคทอลิค,ศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ ได้จุดโคมเอกพิเศษ  ร่วมกัน อันเป็นสัญลักษณ์การเป็นหนึ่งเดียวกัน  ต่อมา ผู้นำศาสนาแต่ละศาสนา ได้นำศาสนิกของตนได้นำสวดและอธิษฐานจิต ร่วมกัน เป็นลำดับ 

วัดพระธรรมกายร่วมจัดพิธีลอยโคมเพื่อสันติภาพร่วมกับผู้นำศาสนา ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
วัดพระธรรมกายร่วมจัดพิธีลอยโคมเพื่อสันติภาพร่วมกับผู้นำศาสนา ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
วัดพระธรรมกายร่วมจัดพิธีลอยโคมเพื่อสันติภาพร่วมกับผู้นำศาสนา ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
วัดพระธรรมกายร่วมจัดพิธีลอยโคมเพื่อสันติภาพร่วมกับผู้นำศาสนา ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ

หลังจากนั้น ก็ทำสมาธิ สงบใจเพื่อสันติภาพภายในร่วมกัน ซึ่งนำโดย พระวิเทศน์ภาวนาจารย์ (ผู้แทนศาสนาพุทธ จาก Dhammakaya International Organization) ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบและเรียบร้อย ต่อมา เจ้าภาพโคมเอกและผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้จุดเทียน จนสว่างเต็มลาน หลังจากนั้นก็เข้าสู่พิธี ลอยโคมสันติภาพ โดยท่านผู้นำศาสนาทั้ง 5ท่าน ก็ได้มาจุดโคมลอยด้วยกัน พร้อมๆกับผู้ร่วมงาน

วัดพระธรรมกายร่วมจัดพิธีลอยโคมเพื่อสันติภาพร่วมกับผู้นำศาสนา ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
วัดพระธรรมกายร่วมจัดพิธีลอยโคมเพื่อสันติภาพร่วมกับผู้นำศาสนา ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
วัดพระธรรมกายร่วมจัดพิธีลอยโคมเพื่อสันติภาพร่วมกับผู้นำศาสนา ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ

เมื่อถึงเวลา  เมื่อถึงเวลา 00.00 โคมลอยนับพันดวงก็ลอยขึ้นสู่เบื้องบน ประดับประดาท้องฟ้าเคียงคู่กับดวงจันทร์เต็มดวงแจ่มกระจ่าง อันเป็นสัญลักษณ์ ของความหวัง ,ความรัก, ความปรารถนาดี และการเริ่มต้นปีใหม่ 2561 ด้วยสิ่งที่ดีๆ และประกาศให้โลกรู้ว่า ไฟแห่งความรัก สันติภาพ และความสมัครสมานสามัคคี ได้ถูกจุดขึ้นแล้วในดวงใจของผู้ร่วมงานทุกๆคนและจะแผ่ ไปสู่ดวงใจทุกๆคนในโลกใบนี้ ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

วัดพระธรรมกายร่วมจัดพิธีลอยโคมเพื่อสันติภาพร่วมกับผู้นำศาสนา ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
วัดพระธรรมกายร่วมจัดพิธีลอยโคมเพื่อสันติภาพร่วมกับผู้นำศาสนา ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ

  และในวันรุ่งขึ้น ภาพข่าวการจัดงานได้ ออกทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์หลายสถานี และทาง เวปไซต์ ออนไลน์ มากมาย 

  สวัสดีปีใหม่ 2561 จาก บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย 

โดย.ผู้สื่อข่าวสว่าง

รายงานจากศูนย์สาขา ประเทศอินโดนีเซีย


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

เฟซบุ๊ก จอห์น คาร์สัน

วัดพระธรรมกายร่วมจัดพิธีลอยโคมเพื่อสันติภาพร่วมกับผู้นำศาสนา ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
วัดพระธรรมกายร่วมจัดพิธีลอยโคมเพื่อสันติภาพร่วมกับผู้นำศาสนา ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
วัดพระธรรมกายร่วมจัดพิธีลอยโคมเพื่อสันติภาพร่วมกับผู้นำศาสนา ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
วัดพระธรรมกายร่วมจัดพิธีลอยโคมเพื่อสันติภาพร่วมกับผู้นำศาสนา ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
แชร์