วัดพระธรรมกายร่วมจัดพิธีลอยโคมเพื่อสันติภาพร่วมกับผู้นำศาสนา ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ

องค์กรวัดพระธรรมกาย ได้รับเชิญ จากTaman Wisata Candi Borobudur และ Gathaya Cahyayuda PT. และสื่อทางวิทยุ โทรทัศน์ เวปไซต์ ภาครัฐและเอกชน หลายฝ่าย จัดพิธีลอยโคมเพื่อสันติภาพ 2,500 ดวงณ ลานAksobya มหาเจดีย์บรมพุทโธ http://winne.ws/n21579

601 ผู้เข้าชม
share

#สมาคม #MBMI #และ #Dhammakaya #International #Organization..!!!

 ได้รับเชิญ จากTaman Wisata Candi Borobudur (ทามานวิสาตา จานดี โบโรบูดูร์) และ Gathaya Cahyayuda PT.(กาตะยา จาฮ์ยะยูดา) และสื่อทางวิทยุ โทรทัศน์ เวปไซต์ ภาครัฐและเอกชน หลายฝ่าย  จัดพิธีลอยโคมเพื่อสันติภาพ 2,500 ดวง "Light of Peace" เนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในงาน BorobudurNite 2017  ณ ลานAksobya (อักโซเบี่ย) มหาเจดีย์บรมพุทโธ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

   ก่อนงาน มีการโฆษณาทางสื่อ โทรทัศน์ วิทยุ และทางSocial Media ทั้งภาครัฐและเอกชน มากมาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพื่อประชาสัมพันธ์งานลอยโคมสันติภาพในครั้งนี้ โดยฝ่ายภาครัฐ (เจ้าของงาน) คาดหวังว่า ปีนี้จะเป็นการลอยโคมที่เป็นระบบ ระเบียบ เรียบร้อยและงดงาม กว่าทุกๆครั้ง ที่จัดกันเอง และคาดหวังว่าจะมีบรรยากาศปีใหม่ที่ดีกว่าทุกๆปี

พิธีเริ่มในเวลา 22.30 น.เมื่อผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000คน ได้เข้าสู่ลานพิธี ซึ่งประดับด้วยโคมเทียนกว่า 2,000 ดวง  ท่านผู้นำศาสนา  ซึ่งประกอบด้วย ศาสนาอิสลาม,ศาสนาคริสเตียน,ศาสนาคริสต์ นิกายแคทอลิค,ศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ ได้จุดโคมเอกพิเศษ  ร่วมกัน อันเป็นสัญลักษณ์การเป็นหนึ่งเดียวกัน  ต่อมา ผู้นำศาสนาแต่ละศาสนา ได้นำศาสนิกของตนได้นำสวดและอธิษฐานจิต ร่วมกัน เป็นลำดับ 

หลังจากนั้น ก็ทำสมาธิ สงบใจเพื่อสันติภาพภายในร่วมกัน ซึ่งนำโดย พระวิเทศน์ภาวนาจารย์ (ผู้แทนศาสนาพุทธ จาก Dhammakaya International Organization) ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบและเรียบร้อย ต่อมา เจ้าภาพโคมเอกและผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้จุดเทียน จนสว่างเต็มลาน หลังจากนั้นก็เข้าสู่พิธี ลอยโคมสันติภาพ โดยท่านผู้นำศาสนาทั้ง 5ท่าน ก็ได้มาจุดโคมลอยด้วยกัน พร้อมๆกับผู้ร่วมงาน

เมื่อถึงเวลา  เมื่อถึงเวลา 00.00 โคมลอยนับพันดวงก็ลอยขึ้นสู่เบื้องบน ประดับประดาท้องฟ้าเคียงคู่กับดวงจันทร์เต็มดวงแจ่มกระจ่าง อันเป็นสัญลักษณ์ ของความหวัง ,ความรัก, ความปรารถนาดี และการเริ่มต้นปีใหม่ 2561 ด้วยสิ่งที่ดีๆ และประกาศให้โลกรู้ว่า ไฟแห่งความรัก สันติภาพ และความสมัครสมานสามัคคี ได้ถูกจุดขึ้นแล้วในดวงใจของผู้ร่วมงานทุกๆคนและจะแผ่ ไปสู่ดวงใจทุกๆคนในโลกใบนี้ ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

  และในวันรุ่งขึ้น ภาพข่าวการจัดงานได้ ออกทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์หลายสถานี และทาง เวปไซต์ ออนไลน์ มากมาย 

  สวัสดีปีใหม่ 2561 จาก บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย 

โดย.ผู้สื่อข่าวสว่าง

รายงานจากศูนย์สาขา ประเทศอินโดนีเซีย


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

เฟซบุ๊ก จอห์น คาร์สัน

แชร์