พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นยอดกัลยาณมิตร พระองค์แรกของโลก

ไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นภพภูมิที่ทำบุญ ทำบาปได้แรงหรือมากที่สุด หรือเกิดในภพสวรรค์ ทั้ง 6 ชั้น หรือเกิดเป็นพรหม ใน 16 ชั้น หรือในอรูปพรหม อีก 4 ชั้น ก็ตาม ล้วนยังจัดเป็นสัตว์โลกทั้งสิ้น เพราะยังไม่หมดกิเลส http://winne.ws/n21586

2.9 พัน ผู้เข้าชม
share
แหล่งภาพจาก บวช พระ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กัลยาณมิตร คนแรกของโลก

กัลยาณมิตร มิตรหรือเพื่อนผู้แนะประโยชน์

ประโยชน์ มี 2 อย่าง คือ ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน และประโยชน์ในชาติปัจจุบัน และในอนาคตคือชาติต่อ ๆ ไป

กัลยาณมิตร เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ เป็นแสงสว่างให้แก่โลก

โลก ในที่นี้ หมายเอา โลกในภพสาม ซึ่งรวมสิ่งมีชีวิต ทุกอย่าง เรียกว่า สัตว์โลก มีที่อยู่ด้วยกัน ทั้งหมด 31 ภพภูมิ ดังปรากฏในพระไตรปิฎก แม้ในตำราสมัยสุโขทัย ก็มี ในชื่อว่า ไตรภูมิพระร่วง

แหล่งภาพจาก ปกป้องพระพุทธศาสนา - blogger

การเวียนว่ายตายเกิด นับภพชาติไม่ถ้วน วนเวียนอยู่ใน 31 ภพภูมินี้ เรียกว่า "การเวียนเกิดเวียนตายในวัฏสงสาร หรือ สังสารวัฏ" นั่นเอง

ไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นภพภูมิที่ทำบุญ ทำบาปได้แรงหรือมากที่สุด หรือเกิดในภพสวรรค์ ทั้ง 6 ชั้น หรือเกิดเป็นพรหม ใน 16 ชั้น หรือในอรูปพรหม อีก 4 ชั้น ก็ตาม ล้วนยังจัดเป็นสัตว์โลกทั้งสิ้น เพราะยังไม่หมดกิเลส 

หรือแม้พลัดไปเกิดในภพเปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน สัตว์นรกใน 456 ขุม ก็ตาม ก็เรียกว่า "สัตว์โลก" อยู่นั่นเอง เพราะเมื่อหมดวิบากกรรมของบาปที่เคยทำไว้ตอนเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์แล้ว ก็ต้องเวียนตายเวียนเกิดใน 31 ภพภูมินี้ต่อไป อย่างไม่มีที่สิ้นสุด จนกว่า จะกำจัดกิเลสได้หมดจด สิ้นอาสวกิเลสจากใจแล้วนั่นแหละ จึงเรียกว่า ไปพระนิพพานได้ ดังเช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย พระอรหันต์ทั้งปวง

ดังนั้น การเกิดมาได้รูปกายมนุษย์ที่สมบูรณ์ นับเป็นโชคอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการได้พบพระพุทธศาสนา ก็ยิ่งมีโชคและมีบุญมากขึ้นไปอีก

จะเห็นได้ว่า ภพภูมิต่าง ๆ อีกมากมาย ที่ไม่สามารถสร้างบุญกุศลได้ แต่มนุษย์ ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิที่ได้สร้างบุญกุศล จึงนับเป็นบุญมหาศาล จึงควรเร่งสร้างบุญกุศลและความดีมาก ๆ อย่างสุดกำลัง เพราะเมื่อละโลกนี้ไปแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะไปเกิดในภพภูมิใด

แหล่งภาพจาก news.dmc.tv

แน่นอนการเกิดมาย่อมเจอปัญหาอุปสรรค ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของการต่อสู้กันในสมรภูมิรบในการชิงพื้นที่ของใจ ดูตัวอย่างเช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันต์ทั้งหลาย ที่มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎก จะรู้ว่า การฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อการสร้างบุญบารมี ไม่ง่ายเลย จะถูกขัดขวางตลอดเวลา ดังคำกล่าวที่ว่า "พระกับมาร สู้รบกันอยู่ในตัวเรา" บางครั้ง ใจเรามีพระ เราก็เป็นคนดีมีศีลมีธรรม บางครั้งในใจเรา มีกิเลสมาร มาก เราก็แสดงออกถึงความโลภ ความโกรธ ความหลง 

จึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่เมื่อเราเกิดมาแล้ว จะทำความดี สร้างบุญบารมีใด ๆ ก็จะพบการขัดขวางต่าง ๆ ทำให้เราต้องอาจหมดกำลังใจไป หรือจะหาวิธีสู้ต่อไป เพื่อให้การสร้างบุญบารมีประสบความสำเร็จได้

ดังนั้น คำว่า "กัลยาณมิตร" จึงมีผลต่อการสร้างบุญบารมีอย่างมาก โดยเฉพาะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นกัลยาณมิตรคนแรกให้กับโลกที่เคยมืดมนอนธกาล มายาวนาน แม้ปัจจุบันนี้ พระพุทธองค์จะดับขันธปรินิพพาน ไปแล้วกว่า 2500 ปี ก็ตาม แต่พระธรรมคำสอน และพระสงฆ์ผู้ซึ่งรักษาพระธรรมคำสอนเอาไว้ ก็ยังมีอยู่ให้พี่น้องชาวพุทธได้กราบไหว้ เป็นเนื้อนาบุญให้ได้สั่งสมบุญกัน 

เมื่อถึงตรงนี้ จะเห็นได้ว่า การได้เกิดมาของเราในชาตินี้ คุ้มค่า ไม่เป็นโมฆะ เพราะเราได้สั่งสมบุญกับเนื้อนาบุญอันเลิศที่สุด ในวัฏสงสารนี้

จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธทั่วโลก ร่วมกันอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนา ที่มีอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันนี้ ให้เจริญรุ่งเรือง และอยู่คู่โลกตราบนานเท่านาน

และเพื่อเป็นการประกาศคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ขจรขจายไปทั่วโลก จึงขอเชิญชวน พี่น้องชาวพุทธร่วมกันสวดมนต์ "บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" ทุก ๆ วัน ให้กลายเป็นนิสัย และจะได้ติดตัวเป็นอุปนิสัยข้ามภพข้ามชาติกันนะครับ

ท่านสามารถเข้าร่วมโครงการสวดธรรมจักร 24 น. และร่วมส่งยอดสวดร่วมกันทั่วโลก            

ได้ที่  : www.ForBrighterWorld.com


กระดิ่งช่อฟ้า

3 ม.ค. 2561

แชร์