ความปลื้มใจ!!!ในการทำบุญ...จากการใส่บาตรพระ

คุณโยม เราไปใส่บาตรพระเราได้บุญเหมือนกัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่า เมื่อมีจิตเลื่อมใสแล้ว ทักขิณาทานหาชื่อว่าเป็นของน้อยไม่ แม้สมมุติว่าเราจน มีข้าวของแค่นิดเดียว กล้วยน้ำว้าผลเดียว ข้าวทัพพีเดียวก็ตาม แต่ใจเราเลื่อมใสเต็มที่ บุญเราก็ได้มหาศาล http://winne.ws/n21588

654 ผู้เข้าชม

 

คำถาม : เห็นข่าวมีการจัดตักบาตรพระเป็นพันเป็นหมื่นรูป ถ้าหากเรามีไทยธรรมไม่มาก เราไปร่วมงานแล้วก็ใส่บาตรได้เพียงรูปสองรูป เทียบกับเราใส่บาตรพระ 1 - 2 รูปที่แถวบ้านเราไหมครับ บุญจะเท่ากันไหมครับ?

    พระอาจารย์ : คุณโยม เราไปใส่บาตรพระเราได้บุญเหมือนกัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่า เมื่อมีจิตเลื่อมใสแล้ว ทักขิณาทานหาชื่อว่าเป็นของน้อยไม่ แม้สมมุติว่าเราจน มีข้าวของแค่นิดเดียว กล้วยน้ำว้าผลเดียว ข้าวทัพพีเดียวก็ตาม แต่ใจเราเลื่อมใสเต็มที่ บุญเราก็ได้มหาศาล

ความปลื้มใจ!!!ในการทำบุญ...จากการใส่บาตรพระ

ส่วนถ้าเรามีความพร้อมเพิ่มขึ้น เราก็ทำเพิ่มขึ้น ตามความพร้อมของเราเองที่เราสามารถทำได้ แต่การไปร่วมงานใส่บาตร เยอะๆ เป็นพันเป็นหมื่นรูป ซึ่งนานๆ จะมีครั้ง

จะมีข้อดีเป็นพิเศษสองอย่าง คือ หนึ่ง ท่านถวายสังฆทาน ก่อนใส่บาตรมีการรับศีลและปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะแล้ว ถึงถวายสังฆทาน เพราะฉะนั้นเราถึงแม้จะใส่บาตรแค่องค์เดียวก็ตาม เราถวายสังฆทานก็เหมือนเราได้ใส่บาตรพระทุกองค์เลย บุญเราเองก็จะเพิ่มพูนพิเศษ 

ประการที่สองคือ ภาพของพระที่มารับบาตรเป็นหมื่นๆรูป เราเห็นแล้วเราก็ปลื้ม แล้วภาพก็ติดตาติดใจนึกถึงก็ปลื้มอีก คนมาใส่บาตรเป็นหมื่นเป็นแสนคน พระก็เยอะ ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ความประทับใจ ความปลื้มตรงนี้แหละเป็นทางมาแห่งบุญอีกมหาศาล ระลึกนึกถึงบุญบ่อยๆ บุญก็ยิ่งเพิ่ม 

ความปลื้มใจตรงนี้ที่เพิ่มพูนขึ้นจากภาพที่เห็นท่านเรียกว่า เป็น ทัศนานุตริยะ แปลว่า การเห็นอันประเสริฐ เราเองก่อนจะหลับตาลาโลก ถ้าใจเราผ่องใส จะไปสวรรค์

 ถ้าจิตเศร้าหมองก็ต้องไปอบาย แล้วภาพที่เราปลื้มมากๆติดตาติดใจ ภาพบวกนี้พามาเตือนให้เห็นใจเราจะใส แล้วนำเราเองไปสู่สุคติโลกสวรรค์เลย เจริญพร


ที่มา https://dmc.tv/a19600

แชร์