สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าห่มกันหนาว บรรเทาทุกข์ภัยหนาวปชช.พื้นที่จังหวัดเลย

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดเลย http://winne.ws/n21593

482 ผู้เข้าชม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าห่มกันหนาว บรรเทาทุกข์ภัยหนาวปชช.พื้นที่จังหวัดเลย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดเลย ทำให้อุณภูมิลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตของราษฎรเป็นวงกว้าง 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดเลยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ที่ผ่านมาเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเป็นการเร่งด่วนและเป็นขวัญกำลังใจ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าห่มกันหนาว บรรเทาทุกข์ภัยหนาวปชช.พื้นที่จังหวัดเลย

โดยในวันดังกล่าว เวลา 08.40น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์ภัยหนาวในจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลย ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวและความเดือดร้อนในเบื้องต้นกับเป็นขวัญกำลังใจ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าห่มกันหนาว บรรเทาทุกข์ภัยหนาวปชช.พื้นที่จังหวัดเลย

ในโอกาสนี้องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดเลย เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และแม่น้ำโขง มีสภาพภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทิวเขา ป่าไม้ สลับพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาติดต่อกันเป็นแนวกับมีป่าไม้ขึ้นปกคลุ่มหนาแน่น และอยู่แอ่ง จึงทำให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นและหนาวจัดตลอดฤดูกาล โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 อำเภอ 89 ตำบล 840 หมู่บ้าน สำหรับอำเภอนาแห้ว ส่งผลกระทบแก่ราษฎรใน 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 11,451 คน และในอำเภอด่านซ้าย ได้รับผลกระทบ ใน 10 ตำบล 99 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ51,322 คน

ที่มา: https://www.siamrath.co.th/n/28880

แชร์