19วัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี-บูชาข้าวพระ-ตักบาตรปีใหม่ 2561

ภาพประวัติศาสตร์ ของพระพุทธศาสนาในภาพพื้นอเมริกา เกิดขึ้นอีกครั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 วัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี บูชาข้าวพระ และตักบาตรปีใหม่ http://winne.ws/n21594

692 ผู้เข้าชม
19วัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี-บูชาข้าวพระ-ตักบาตรปีใหม่ 2561

วัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี-บูชาข้าวพระ-ตักบาตรปีใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 วัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี บูชาข้าวพระ และตักบาตรปีใหม่

ซึ่งเหล่ากัลยาณมิตรในอเมริกาต่างรู้ซึ้ง ถึงความสำคัญและได้เดินทางมาร่วมพิธีที่ศูนย์สาขาใกล้บ้านกันอย่างคับคั่ง ในอเมริกานั้นมีศูนย์สาขา ทั้งสิ้น 19 แห่ง ดังนี้

1. วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย  

2. วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี

3. วัดพระธรรมกายฟลอริดา 

4. วัดพระธรรมกายจอร์เจีย

5. วัดพระธรรมกายซีแอตเติล

6. วัดพระธรรมกายเท็กซัส

7. วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.

8. วัดพระธรรมกายบอสตัน

9. วัดพระธรรมกายชิคาโก 

10. วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์

11. วัดพระธรรมกายออเรกอน

12. วัดภาวนาเดนเวอร์ 

13. วัดพระธรรมกายปาล์มบีช 

14. วัดพระธรรมกายแคนซัส

15. วัดภาวนาซานดิเอโก

16. วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ 

17. วัดพระธรรมกายเทนเนสซี

18. วัดพระธรรมกายมินเนโซตา

19. วัดภาวนาโตรอนโต

เมื่อเสร็จพิธีกรรมแล้ว ทุกท่านต่างปลื้มปีติใจและ เบิกบานใจเป็นอย่างยิ่งลูกพระธัมฯภาคพื้นอเมริกา

ขอแบ่งบุญนี้ให้กับทุกท่านทั่วโลกครับ

แชร์ไป..ได้บุญ

#USdhamma

19วัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี-บูชาข้าวพระ-ตักบาตรปีใหม่ 2561
19วัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี-บูชาข้าวพระ-ตักบาตรปีใหม่ 2561
19วัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี-บูชาข้าวพระ-ตักบาตรปีใหม่ 2561
19วัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี-บูชาข้าวพระ-ตักบาตรปีใหม่ 2561
19วัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี-บูชาข้าวพระ-ตักบาตรปีใหม่ 2561
19วัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี-บูชาข้าวพระ-ตักบาตรปีใหม่ 2561
19วัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี-บูชาข้าวพระ-ตักบาตรปีใหม่ 2561
19วัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี-บูชาข้าวพระ-ตักบาตรปีใหม่ 2561
19วัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี-บูชาข้าวพระ-ตักบาตรปีใหม่ 2561
19วัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี-บูชาข้าวพระ-ตักบาตรปีใหม่ 2561
19วัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี-บูชาข้าวพระ-ตักบาตรปีใหม่ 2561
19วัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี-บูชาข้าวพระ-ตักบาตรปีใหม่ 2561
19วัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี-บูชาข้าวพระ-ตักบาตรปีใหม่ 2561
แชร์