ชื่นชมนร.ชั้นป.2โรงเรียนสนามบินขอนแก่น นั่งสมาธิก่อนเริ่มเรียนแถมสวดมนต์ท่องศีล 5 กันได้คล่องปาก

นักเรียนชั้น ป.2โรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น ก่อนเรียนหนังสือเด็กนักเรียน จะสวดมนต์อาราธนาศีล 5 นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน ทำให้เด็กมีสมาธิในการเรียน และสวดมนต์ท่องศีล 5 กันได้อย่างคล่องแคล่ว http://winne.ws/n21615

3.5 พัน ผู้เข้าชม
ชื่นชมนร.ชั้นป.2โรงเรียนสนามบินขอนแก่น นั่งสมาธิก่อนเริ่มเรียนแถมสวดมนต์ท่องศีล 5 กันได้คล่องปาก

น่าชื่นชมนักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่นเขต 1

ก่อนเรียนหนังสือเด็กนักเรียน จะสวดมนต์อาราธนาศีล 5 นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน ทำให้เด็กมีสมาธิในการเรียน และสวดมนต์ท่องศีล 5 กันได้อย่างคล่องแคล่ว

งานนี้ต้องขอชื่นชมครูทั้งสองท่าน 

คุณครูสุณิตรา ทองนุช 

คุณครูสยมพร พาโส ครูประจำชั้นป.2/3

โดยคุณครูสยมพร กล่าวว่าทุกวันจะให้นักเรียนสวดมนต์ท่องศีล 5 เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับศีลเขาจะได้รู้ว่าการทำผิดศีลไม่ดีและเป็นบาป จะต้องละเว้น ศีลธรรมต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก เพราะพ่อแม่เขาฝากลูกในความดูแลของคุณครู ดังนั้นครูต้องให้ความรู้แก่เขาและคุณธรรมแก่เขาสมกับที่พ่อแม่เขาไว้วางใจ

และการให้เด็กนั่งสมาธิ เพื่อให้เด็กมีสมาธิในการเรียนและมีความจำที่ดี จากประสบการณ์การสอนที่สอนมานานหลายสิบปี 

การสอนเด็กเลยทันที เด็กจะไม่ค่อยจำเพราะสมาธิเขาไม่ได้มีตลอดชั่วโมง แต่ถ้าให้นั่งสมาธิ สมองเด็กจะว่างและพร้อมจะรับความรู้เต็มที่ เด็กจะได้ประโยชน์มากกว่า

ต้องขอชื่นชมคุณครูทั้งสองท่าน

ที่เอาใจใส่ดูแลนักเรียนให้ทั้งความรู้คู่คุณธรรม

และที่สำคัญคุณครูท่านบอกว่า ได้รับการสนับสนุนเรื่องความรู้คู่คุณธรรมจาก

  ผู้อำนวยการร.ร.สนามบิน ดร.เวหา เลพล ที่ท่านอยากให้เด็กนักเรียนเป็นทั้งคนเก่งและดี คุณครูสอนชั้นป.2 กว่า 300 คน ในแต่ละห้องก็จะให้สวดมนต์อาราธนาศีล 5  นั่งสมาธิเป็นปกติ


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

คุณครูสยมพร พาโส รร.สนามบินขอนแก่น

ชื่นชมนร.ชั้นป.2โรงเรียนสนามบินขอนแก่น นั่งสมาธิก่อนเริ่มเรียนแถมสวดมนต์ท่องศีล 5 กันได้คล่องปาก
ชื่นชมนร.ชั้นป.2โรงเรียนสนามบินขอนแก่น นั่งสมาธิก่อนเริ่มเรียนแถมสวดมนต์ท่องศีล 5 กันได้คล่องปาก
ชื่นชมนร.ชั้นป.2โรงเรียนสนามบินขอนแก่น นั่งสมาธิก่อนเริ่มเรียนแถมสวดมนต์ท่องศีล 5 กันได้คล่องปาก
ชื่นชมนร.ชั้นป.2โรงเรียนสนามบินขอนแก่น นั่งสมาธิก่อนเริ่มเรียนแถมสวดมนต์ท่องศีล 5 กันได้คล่องปาก
ชื่นชมนร.ชั้นป.2โรงเรียนสนามบินขอนแก่น นั่งสมาธิก่อนเริ่มเรียนแถมสวดมนต์ท่องศีล 5 กันได้คล่องปาก
ชื่นชมนร.ชั้นป.2โรงเรียนสนามบินขอนแก่น นั่งสมาธิก่อนเริ่มเรียนแถมสวดมนต์ท่องศีล 5 กันได้คล่องปาก
ชื่นชมนร.ชั้นป.2โรงเรียนสนามบินขอนแก่น นั่งสมาธิก่อนเริ่มเรียนแถมสวดมนต์ท่องศีล 5 กันได้คล่องปาก
แชร์