ร่วมทำบุญปีใหม่ “วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีธรรม” และรับพรอันประเสริฐจากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ มกราคม สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง ร่วมด้วย ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี ได้ร่วมกันจัดงานทำบุญปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ “วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีธรรม” ถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน http://winne.ws/n21646

2.5 พัน ผู้เข้าชม
ร่วมทำบุญปีใหม่ “วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีธรรม” และรับพรอันประเสริฐจากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

ผู้นำหมู่บ้านฯ สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง สืบสานประเพณีไทย ร่วมทำบุญปีใหม่ “วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีธรรม” และรับพรอันประเสริฐจากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง ร่วมด้วย ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี และชมรมเรารักคลองสาม ได้ร่วมกันจัดงานทำบุญปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ “วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีธรรม” ถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ร่วมรับป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และต้นเบญทรัพย์ กลับไปปลูกบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา 

ก่อนที่จะได้นำไปรวมสามัคคีที่ทุ่งสวรรค์ ตะวันฉายต่อไป พร้อมร่วมรับโอวาทและพรอันประเสริฐจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ณ วัดสายสุวพรรณ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีประธาน และคณะกรรมการนิติบุคคล พร้อมด้วยผู้แทนหมู่บ้านจัดสรร เข้าร่วมงานบุญพิธีฯ รวมกว่า ๔๐ หมู่บ้าน

ร่วมทำบุญปีใหม่ “วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีธรรม” และรับพรอันประเสริฐจากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

โดยในงานบุญพิธีฯ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และไดับเกียรติจากคุณประเทือง วงษ์แจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส, ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม กล่าวอนุโมทนาบุญฯ และอวยพรปีใหม่, 

คุณศกลวรรณ วงษ์แจ้ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และคุณสุดาลักษณ์ พยัตเทพินทร์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี เป็นประธานกล่าวถวายสังฆทาน และคุณนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ร่วมถวายสังฆทาน โดยมีคุณธเนศ รื่นกลิ่น ประธานสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง เป็นประธานจัดงานบุญพิธีฯ ในครั้งนี้.

ร่วมทำบุญปีใหม่ “วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีธรรม” และรับพรอันประเสริฐจากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
ร่วมทำบุญปีใหม่ “วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีธรรม” และรับพรอันประเสริฐจากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
ร่วมทำบุญปีใหม่ “วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีธรรม” และรับพรอันประเสริฐจากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

ที่มา https://www.facebook.com/sila5pathum/photos/

แชร์