ภาพเก่า...เล่าประวัติศาสตร์วัดใหญ่ เมืองปทุม

คนที่มา#วัดพระธรรมกาย มักพูดว่า วัดนี้รวย แต่ถ้าได้เห็นภาพในอดีต เมื่อเริ่มสร้างวัดในปีพ.ศ.2513 จะทำให้ทราบว่า วัดนี้เกิดบนทุ่งนา ฟ้าโล่ง แต่ด้วยมโนปณิธาน ที่ต้องการจะให้วัดนี้เป็นที่สร้างคนดีที่โลกต้องการ วัดจึงค่อยขยายขนาดดังที่เห็นในปัจจุบัน http://winne.ws/n21672

1.4 พัน ผู้เข้าชม

ส่วนหนึ่งของสาธุชนที่ร่วมปฏิบัติธรรมในวัดพระธรรมกาย เมื่อ ๔๕ ปีที่แล้ว (วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕)

ภาพเก่า...เล่าประวัติศาสตร์วัดใหญ่ เมืองปทุม

ถ่ายเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๙ บรรยากาศสาธุชนเดินทางมาที่ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม โดยเดินข้ามสะพานไม้ ๒ สะพาน

ภาพเก่า...เล่าประวัติศาสตร์วัดใหญ่ เมืองปทุม

ภาพเมื่อเดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๙ รถตักของทหารช่างราชบุรีกำลังทำงานบนถนนลูกรัง บริเวณหน้าอาคารดุสิตในปัจจุบัน

ภาพเก่า...เล่าประวัติศาสตร์วัดใหญ่ เมืองปทุม

ภาพเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ธรรมทายาท รุ่นที่ ๕ (ใส่ชุดขาว) ช่วยกันสร้างถนนคอนกรีต บริเวณประตู ๓

ภาพเก่า...เล่าประวัติศาสตร์วัดใหญ่ เมืองปทุม

ประตูวัดพระธรรมกายด้านหน้าอุโบสถ พ.ศ. ๒๕๒๐

ภาพเก่า...เล่าประวัติศาสตร์วัดใหญ่ เมืองปทุม

ที่มา วารสารอยู่ในบุญ คอลัมภ์ ภาพเก่า...เล่าประวัติศาสตร์ โดย ชา อุ่น

แชร์