ย้อนชมภาพปลื้ม ๆ MVปลูกเบญจทรัพย์ครบ 6 ล้านต้น ณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

การมีโยนิโสมนสิการ การกระทำความดีใด ๆ ที่เต็มใจ และเชื่อมกับบุญกุศล แน่นอน ย่อมนำมาซึ่งความปลื้มปีติใจ ตราบนานเท่านาน การปลูกเบญจทรัพย์ก็เช่นเดียวกัน เพราะไม่ได้ไปเพื่อธุรกิจ เพื่อรายได้ แต่เป็นไปเพื่อบูชาธรรมครูบาอาจารย์ http://winne.ws/n21693

2.7 พัน ผู้เข้าชม

31 ธ.ค.2560

แชร์