มองตนให้เป็น ตอน ความไม่เป็นระเบียบ มีโทษมาก ผลาญทรัพย์ตนเองอย่างไม่รู้ตัว

ความไม่เป็นระเบียบ คือ ความมักง่ายจนขาดสติ ไม่สามารถควบคุมตนเอง คิด พูด ทำอะไรให้ถูกทิศทาง ที่ ลำดับ แบบแผนที่วางเอาไว้เป็นแนวปฏิบัติ ทำให้สิ่งที่ตั้งใจไว้เสียหาย แม้สิ่งที่ได้ทำความสะอาดแล้วก็กลับสกปรกอีก http://winne.ws/n21709

3.6 พัน ผู้เข้าชม
มองตนให้เป็น ตอน ความไม่เป็นระเบียบ มีโทษมาก ผลาญทรัพย์ตนเองอย่างไม่รู้ตัวแหล่งภาพจาก Siam Safety

ความไม่เป็นระเบียบ คือ ความมักง่ายจนขาดสติ ไม่สามารถควบคุมตนเอง คิด พูด ทำอะไรให้ถูกทิศทาง ที่ ลำดับ แบบแผนที่วางเอาไว้เป็นแนวปฏิบัติ ทำให้สิ่งที่ตั้งใจไว้เสียหาย แม้สิ่งที่ได้ทำความสะอาดแล้วก็กลับสกปรกอีก เช่น

          1. การไม่เก็บโต๊ะ เก้าอี้ ของเล่น อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าที่ หลังเลิกใช้

          2. การไม่จัดเก็บ เรียง ซ้อนถ้วย จาน ชาม ช้อน อุปกรณ์เครื่องครัว หลังจากทำความสะอาดแล้วให้เป็นหมวดหมู่ตามขนาด เล็ก ใหญ่ ใช้ก่อนหลัง ใช้ถี่ ห่าง 

          3. การไม่จัดวางรองเท้าเข้าที่หลังเลิกใส่

          4. การไม่ตาก เก็บ รีด พับ แขวนเสี้อผ้าซักแล้ว

          5. การไม่ตัด หวีผม โกนหนวด เครา ให้เป็นระเบียบ ฯลฯ

มองตนให้เป็น ตอน ความไม่เป็นระเบียบ มีโทษมาก ผลาญทรัพย์ตนเองอย่างไม่รู้ตัวแหล่งภาพจาก China Radio International

การไม่จัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ จัดเป็นกรรมชั่วเบื้องต้น เพราะทำให้เสียวินัย เสียบุคลิก เสียนิสัย มีโทษมากคือ

          1. ทำให้เสียทรัพย์ สิ่งของสกปรก เก่า ชำรุด เสื่อมค่าได้ง่าย

          2. ทำให้สิ่งของเครื่องใช้หยิบไม่ง่าย หายก็ไม่รู้ ดูก็ไม่งามตา

          3. ทำให้ไม่รู้ประมาณ ผลาญทรัพย์ตนเองโดยไม่รู้ตัว

          4. ทำให้เกิดการเอาเปรียบ คดโกง ลักขโมยได้ง่าย

          5. ทำให้หมดความไว้วางใจตน ไม่เชื่อมั่นในตน ไม่เห็นคุณค่าของตน หมดความคิดพัฒนาตนให้พ้นทุกข์

การไม่จัดระเบียบสิ่งของ ทำให้ใจไม่ผ่องใส ความคิดไม่เป็นระเบียบ คำพูดก็สับสนไม่เป็นขั้นตอน กลายเป็นคนพูดไม่รู้เรื่อง การทำงานไร้ระเบียบบ่อย ๆ ยังเพาะบ่มนิสัยเสีย ๆ ได้มากเช่น..มักง่าย  ไร้ระเบียบ  เกี่ยงงาน  เห็นแก่ได้  คนโกง  ไม่รู้ประมาณ  เอาเปรียบ  มักมาก  ลักทรัพย์  คอรัปชัน 

นิสัยเสียจากความมักง่ายไร้ระเบียบ เป็นเหตุให้รักษาศีล ข้อ 2 ไม่ได้

อ้างอิงจาก หนังสือ มองตนให้เป็น โดย ทตฺตชีโว ภิกขุ

แชร์