"ความเมตตา"คือคุณธรรมที่สำคัญในการอยู่ร่วมกัน

การกระทำที่เราไม่ชอบให้ใครทำกับเรา เราก็ไม่ต้องไปทำกับใคร แต่ถ้าเราทำกับเขาเท่ากับเราไม่เข้าใจหลักธรรม คือ "ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ แล้วหวังให้ตัวเองเป็นสุข และผลที่ตามมา คือ เราก็ถูกทำต่อไป" http://winne.ws/n21724

2.0 พัน ผู้เข้าชม
"ความเมตตา"คือคุณธรรมที่สำคัญในการอยู่ร่วมกัน

การอยู่ร่วมกับสังคม

คุณธรรมที่จะอยู่ร่วมกันจะทำอย่างไร?

เราต้องเจริญเมตตาเป็นหลัก

เราต้องคิดว่าคนเรามาทำงานร่วมกัน

ทุกคนอยากได้ดีหมดเลย

ไม่อยากให้ใครอิจฉาเรา 

ไม่อยากให้ใครใส่ร้ายกลั่นแกล้งเรา

เขาเหยียบบ่าขึ้นมาเป็นใหญ่ เราไม่ชอบ

แต่การกระทำที่เราไม่ชอบให้ใครทำกับเรา

เราก็ไม่ต้องไปทำกับใคร

แต่ถ้าเราทำกับเขาเท่ากับเราไม่เข้าใจหลักธรรม

คือ "ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ แล้วหวังให้ตัวเองเป็นสุข

และผลที่ตามมา คือ เราก็ถูกทำต่อไป"

คนโบราณเขาว่า คนที่เขากันไม่ได้ 

ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก ต่อหน้าพูดดี 

ลับหลังไปจับกลุ่มนินทากันมา แกล้งกันไปแกล้งกันมา

"ถ้าเราไม่ให้นินทาลับหลัง เราก็ไม่นินทาใครเลย"

เราจะมีเป็นมิตรที่ดี ยามทุกข์ก็ช่วยกัน

เวลามีสุขก็ดีใจ ต่อหน้าอย่างไรลับหลังก็อย่างนั้น

เมื่อใครนินทาเพื่อนฝูงก็ไม่นินทาตาม

จะแก้ปัญหานั้น คนดีก็มี ใครว่าไม่ดีแต่ฉันว่าดี

มีคนดีเราก็เอาแต่คนดี ทีคนไม่ดีเราก็ไม่ต้องพูดถึง 

เรานึกว่าความดีนั้นดีทุกคน...

ธรรมะคำสอน เรื่อง "สายสัมพันธ์"

หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ


ขอบคุณภาพและที่มาจาก

  เฟซบุ๊ก วัดสังฆทาน

แชร์