สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชาศึกษาดูงานวัดไพรพัฒนา จ.ศรีสะเกษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระวินัยเมธี เจ้าคณะ จ.ศรีสะเกษ ฝ่ายธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดป่าศรีสำราญ และพระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม เจ้าคณะ อ.ภูสิงห์ ฝ่ายธรรมยุติ ได้นำคณะสงฆ์ ... http://winne.ws/n21728

743 ผู้เข้าชม
สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชาศึกษาดูงานวัดไพรพัฒนา จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระวินัยเมธี  เจ้าคณะ  จ.ศรีสะเกษ ฝ่ายธรรมยุต  และเจ้าอาวาสวัดป่าศรีสำราญ  และพระครูโกศลสิกขกิจ  หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  เจ้าคณะ  อ.ภูสิงห์  ฝ่ายธรรมยุติ  ได้นำคณะสงฆ์  จ.ศรีสะเกษ  ถวายการต้อนรับ  พระสมุห์บรรณารักษ์  เอือน  สมอาจ  เลขานุการสมเด็จอัครมหาสังฆราชเทพวงศ์  พระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  ซึ่งได้นำคณะสงฆ์ของกัมพูชา  จำนวน  34  รูป  มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารวัดของไทยใน  4  จังหวัด  คือ  จ.นครราชสีมา  บุรีรัมย์  สุรินทร์  และศรีสะเกษ  โดยในส่วนของ  จ.ศรีสะเกษ  นายประหยัด  ถิลา  วัฒนธรรม  จ.ศรีสะเกษ  ได้ประสานงานให้คณะสงฆ์กัมพูชาศึกษาดูงานการบริหารงานของวัดไพรพัฒนา 

สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชาศึกษาดูงานวัดไพรพัฒนา จ.ศรีสะเกษ

มีการบริหารและพัฒนาวัดอย่างดีเยี่ยม  เป็นอันดับต้น ๆ ของภาคอีสาน  ทั้งนี้เนื่องจากว่า  ประเทศไทยและประเทศกัมพูชานับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกัน  โดยหลังจากพิธีการต้อนรับและบรรยายสรุปแล้ว  พระครูโกศลสิกขกิจ  ได้นำคณะสงฆ์กัมพูชาขึ้นไปกราบนมัสการสรีระสังขารของหลวงปู่สรวง  และได้เดินลอดใต้โลงศพของหลวงปู่สรวง  พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  เพื่อความเป็นสิริมงคล  จากนั้น  เดินทางไปที่ผาพญากูปรี  เพื่อชมความสวยงามตามธรรมชาติของจุดชมวิวพญากูปรี  และเดินทางไปที่จุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชา  ช่องสะงำ  เพื่อส่งคณะสงฆ์กัมพูชากลับสู่ประเทศกัมพูชา โดยมี  ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวและชุมชน  จ.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วย  นายวรการ  น้อยสงวน  ผอ.ร.ร.บ้านไพรพัฒนาให้การต้อนรับ

สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชาศึกษาดูงานวัดไพรพัฒนา จ.ศรีสะเกษ

พระสมุห์บรรณารักษ์  เอือน  สมอาจ  เลขานุการสมเด็จอัครมหาสังฆราชเทพวงศ์  พระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  กล่าวว่า  สมเด็จพระสังฆราชได้ทรงเมตตามอบให้อาตมาภาพนำคณะสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสสำคัญของกัมพูชาและเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายกัมพูชา ได้มาปฏิบัติศาสนกิจและศึกษาดูงานด้านศาสนาในพื้นที่  4  จังหวัดของไทย  ทั้งนี้เพื่อต้องการนำเอาแนวทางการบริหารงานและการพัฒนาวัดไปใช้ในการพัฒนาวัดในเขตประเทศกัมพูชา  ซึ่งจากการดูงานที่ผ่านมาพบว่า  วัดไพรพัฒนามีการพัฒนาที่ดีมาก  สามารถนำเอาแบบอย่างไปเป็นแนวทางในการพัฒนาวัดของกัมพูชาได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งเป็นความโชคดีของคณะสงฆ์กัมพูชาที่ได้กราบนมัสการสรีระสังขารและลอดใต้โลงศพของหลวงปู่สรวง  เนื่องจากได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วว่า  เป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ชาวไทยและชาวกัมพูชาให้ความเคารพนับถือศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง 

สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชาศึกษาดูงานวัดไพรพัฒนา จ.ศรีสะเกษ

พระวินัยเมธี  เจ้าคณะ  จ.ศรีสะเกษ  ฝ่ายธรรมยุต  กล่าวว่า  ไทย – กัมพูชา  มีความสัมพันธ์ที่ดีงามต่อกันมานานแล้ว  เนื่องจากว่านับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกัน  การที่เลขานุการของสมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา  ได้นำคณะมาศึกษาดูงานการบริหารวัดของไทย  นับว่าเป็นอีกมิติหนึ่งที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์กัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเกิดสันติภาพระหว่าง  2  ชาติ  ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชาให้มั่นคงยั่งยืนต่อไปด้วย

สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชาศึกษาดูงานวัดไพรพัฒนา จ.ศรีสะเกษ

พระครูโกศลสิกขกิจ  เจ้าคณะ  อ.ภูสิงห์  ฝ่ายธรรมยุต  กล่าวว่า  ในรอบปีที่ผ่านมา วัดไพรพัฒนาได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา  โดยใช้มิติทางศาสนามากมายหลายอย่าง  เช่น  การปฏิบัติธรรมร่วมกันของคณะสงฆ์ไทยและกัมพูชาในวันวิสาขบูชา  การตักบาตร  2  แผ่นดินไทย – กัมพูชา  เมื่อวันที่  2  ม.ค.61  ที่ผ่านมา  ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้ง  2  ประเทศดีขึ้นเป็นลำดับ  ทั้งฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทย  ก็จะมีผูกพันกันตั้งแต่ข้าราชการจนถึงประชาชน  และในโอกาสต่อไปคิดว่าสัมพันธภาพและไมตรีจิตที่ดีต่อกัน  จะทำให้มีความเป็นพี่เป็นน้องและจะได้ร่วมกันพัฒนาทั้ง  2  ประเทศให้มีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน  และสันติภาพต้องยั่งยืนอย่างแน่นอน

สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชาศึกษาดูงานวัดไพรพัฒนา จ.ศรีสะเกษ

ขอขอบคุณ : บ้านเมือง

http://www.banmuang.co.th/news/region/99940

แชร์