ภาพเก่า...เล่าประวัติศาสตร์วัดใหญ่ เมืองปทุม (ตอน๒)

คนที่มา#วัดพระธรรมกาย มักพูดว่า วัดนี้รวย แต่ถ้าได้เห็นภาพในอดีต เมื่อเริ่มสร้างวัดในปีพ.ศ.2513 จะทำให้ทราบว่า วัดนี้เกิดบนทุ่งนา ฟ้าโล่ง และด้วยมโนปณิธาน ที่ต้องการจะให้วัดนี้เป็นที่สร้างคนดีที่โลกต้องการ วัดจึงค่อยขยายขนาดดังที่เห็นในปัจจุบัน http://winne.ws/n21736

427 ผู้เข้าชม
share

บรรยากาศสาธุชนรับอาหารที่เรือนไทย ปัจจุบันคือบริเวณอาคารดุสิต ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐

บรรยากาศสาธุชนรับอาหารที่เรือนไทย ปัจจุบันคือบริเวณอาคารดุสิต ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐

ภาพงานบุญวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒

ภาพงานบุญวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒

ภาพงานวันวิสาขบูชา วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗

ภาพงานวันวิสาขบูชา วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗

งานวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๒๘ ณ สภาธรรมกายสากล (หลังคาจาก)

งานวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๒๘ ณ สภาธรรมกายสากล (หลังคาจาก)

บรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ยุคแรก ๆ ของวัดพระธรรมกาย (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙)

บรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ยุคแรก ๆ ของวัดพระธรรมกาย (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙)

ที่มา วารสารอยู่ในบุญ คอลัมภ์ ภาพเก่า...เล่าประวัติศาสตร์ โดย ชา อุ่น

แชร์