ภาพเก่า...เล่าประวัติศาสตร์วัดใหญ่ เมืองปทุม (ตอน๒)

คนที่มา#วัดพระธรรมกาย มักพูดว่า วัดนี้รวย แต่ถ้าได้เห็นภาพในอดีต เมื่อเริ่มสร้างวัดในปีพ.ศ.2513 จะทำให้ทราบว่า วัดนี้เกิดบนทุ่งนา ฟ้าโล่ง และด้วยมโนปณิธาน ที่ต้องการจะให้วัดนี้เป็นที่สร้างคนดีที่โลกต้องการ วัดจึงค่อยขยายขนาดดังที่เห็นในปัจจุบัน http://winne.ws/n21736

903 ผู้เข้าชม

บรรยากาศสาธุชนรับอาหารที่เรือนไทย ปัจจุบันคือบริเวณอาคารดุสิต ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐

ภาพเก่า...เล่าประวัติศาสตร์วัดใหญ่ เมืองปทุม (ตอน๒)

ภาพงานบุญวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒

ภาพเก่า...เล่าประวัติศาสตร์วัดใหญ่ เมืองปทุม (ตอน๒)

ภาพงานวันวิสาขบูชา วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗

ภาพเก่า...เล่าประวัติศาสตร์วัดใหญ่ เมืองปทุม (ตอน๒)

งานวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๒๘ ณ สภาธรรมกายสากล (หลังคาจาก)

ภาพเก่า...เล่าประวัติศาสตร์วัดใหญ่ เมืองปทุม (ตอน๒)

บรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ยุคแรก ๆ ของวัดพระธรรมกาย (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙)

ภาพเก่า...เล่าประวัติศาสตร์วัดใหญ่ เมืองปทุม (ตอน๒)

ที่มา วารสารอยู่ในบุญ คอลัมภ์ ภาพเก่า...เล่าประวัติศาสตร์ โดย ชา อุ่น

แชร์